Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis č. 1 z jednání výkonného výboru KHŠS – 27. ledna 2021

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.2.2021

Zápis č. 1 z jednání výkonného výboru KHŠS

Jednání VV KHŠS se konalo online dne 27.1.2021

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban, Jan Slavík, Ondřej Ruda, Svatava Ptáčková

Za RK: Vladimír Luštinec

Program:

1) Sezona 2020/21 – soutěže STK, mládež

– Jaroslav Šmíd informoval VV o online schůzce předsedů Krajských šachových svazů se zástupci SŠČR, která proběhla 16.1.2021

– bylo odsouhlaseno anulování letošní sezony; KHŠS přistupuje k letošní sezoně družstev dospělých stejně – soutěže jsou anulovány; letošní účastníci budou mít právo hrát v následující sezoně, u nás bude možnost dopřihlásit do KS do počtu 24

– je snaha hrát soutěže družstev mládeže, jak v rámci svazu, tak i KHŠS, čeká se na rozvolnění opatření a hledají se termíny

– družstva dospělých – je snaha najít náhradní program on-line

– náš  kraj žádné online soutěže organizovat nebude

– co se týká zrušených akcí mládeže (M Čech, Polofinále juniorů), řeší se kompenzace pro vítěze KP, podobně se vymýšlí náhrada u děvčat, která měla mít postup na zrušené podzimní MČR dorostenek a juniorek

– KHŠS uvažuje o pořádání Okresního přeboru jednotlivců a Krajského přeboru jednotlivců dospělých, vypíše se konkurz

– Ondřej Ruda informoval o soutěžích mládeže, se kterými se počítá, že se podaří odehrát; jedná se zejména o Krajské přebory jednotlivců mládeže, KPDMŽ, KPŽD

– během února budou vypsány konkurzy na tyto mládežnické soutěže

– dále informoval o tom, že v rámci Krajského tréninkového centra začaly v lednu probíhat šachové webináře pod vedením  Davida Kaňovského, webináře se účastní každý týden 28 talentů našeho kraje

2) Tábor KHŠS                                                                                                      

– VV KHŠS pověřil vedením tábora Tomáše Ulmana a schválil propozice šachového tábora

– šachový tábor bude na horské chatě Portášky, vzhledem k potřebě menších pokojů pro účastníky tábora, byl posunut termín tábora     

– tábor se uskuteční v termínu od 8.8.2021 do 15.8.2021        

– hlavním trenérem bude Luboš Roško                                                           

 3) Hospodaření KHŠS                                                                                             

– Jan Slavík podal zprávu o vyúčtování všech grantů

– vracel se přidělený grant na Mistrovství Čech a část grantu na pořádání Velkých cen mládeže z důvodu nekonání se těchto soutěží vzhledem k pandemii                                        

– podány nové žádosti na granty na rok 2021                                                                          

– Jan Slavík předal potřebné informace a účetní doklady novému hospodáři

– Zdeněk Urban jako nový hospodář podal VV informace o novém vedení účetnictví, požadoval výpisy účtů a účetní závěrky, byl domluven způsob zajištění přístupu do bankovnictví KHŠS

– se ŠSČR je potřeba dořešit poplatky za FIDE –  u nás neodehráno ani jedno kolo

4) Konference ŠSČR                                                                                               

– proběhne 27. února online                                                                                    

– za náš kraj se jí bude účastnit Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban, Tomáš Ulman

– řešeno podání návrhu – „Proč se nehraje extraliga dospělých?“

5) Různé, diskuse

– ročenka za rok 2020 bude vydána v září 2021; vzhledem k letošní sezoně, kdy není   možné hrát, se z ní stane dvouročenka

– novým členům VV byly předány přístupové údaje k webu KHŠS

– informace o tom, že Královéhradecký kraj bude pořádat olympiádu dětí a mládeže v roce 2023, jehož součástí jsou i šachy

– zaplacené startovné družstev 2020/21 je převedeno do následující sezóny

– členové VV se zamýšleli nad členskými příspěvky na rok 2021

– schváleni členové STK: O. Dousek, M. Cerha, V. Portych, D. Hepnar, L. Mach

– schváleni členové KM: V. Kroulíková, S. Ptáčková, P. Čechura, J. Daniel, L. Roško

– disciplinární komise se bude zřizovat, až nastane potřeba – „problém“

– od KO ČUS byl vyúčtován příspěvek na sportovce v krajských svazech (podpora vyhodnocených na naší konferenci)

– KO ČUS – smlouva o součinnosti na 2021 bude ponížena

– volby do orgánů KO ČUS – volební VH v roce 2021 – VV schvaluje kandidaturu – Jaroslav Šmíd – na funkci člen krajské rady KO ČUS

Zapsala: Svatava Ptáčková, sekretářka KHŠS