Královéhradecký krajský šachový svaz


Konference ŠSČR

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 6.3.2021

V sobotu 27.2.2021 se konala konference ŠSČR. Tato konference byla ve výjimečná minimálně ze tří důvodů – poprvé v historii se konala online bez přímého setkání účastníků, hlasování probíhalo přes email a celá konference byla živě vysílána na internetu. Za náš kraj se konference zúčastnil Jarda Šmíd, Zdeněk Urban a Tomáš Ulman.

Všichni účastníci se sešli přes platformu ZOOM v 9 ráno. Výkonný výbor přednesl své zprávy za rok 2020 včetně čerpání rozpočtu. V diskuzi k těmto zprávám byly řešeny především online soutěže, které ŠSČR připravil jako náhradu za zrušené soutěže. Řešilo se také téma podvádění při online šachu. Konferenci byl následně předložen i návrh rozpočtu na rok 2021, který je schvalován hlasováním přes e-mail. Hostem konference byl David Navara, který ve svém vystoupení pohovořil o životě profesionála v době současných opatření. Zajímavé bylo vystoupení zástupce komise pro marketing a komunikaci, který pohovořil o akcích, které propagují šachy (grantová řízení na popularizaci šachu jsou nyní vyhlášena na webu svazu). Trenérská komise zpracovává všechny metodické materiály pro šachové vzdělávání a chystá jejich zveřejnění na web svazu. V závěrečné diskuzi byly řešeny i chybějící údaje jednotlivých krajských šachových svazů v rejstřících a registrech. K tomuto bodu bylo nakonec navrhnuto i usnesení, které nařizuje doplnění všech těchto údajů.

Celá konference proběhla ve velmi přátelské atmosféře – všichni se těší na konce opatření a setkání za šachovnicí.

Veškeré materiály k této konferenci jsou volně přístupné na stránkách ŠSČR – https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/konference/konference-sscr-2021/

Záznam celé konference je možno si pustit na Facebookovém profilu ŠSČR – https://www.facebook.com/chess.cz/videos/228898698950457

Tomáš Ulman