Královéhradecký krajský šachový svaz


Jednání STK ŠSČR on-line, první termín družstev 10.10.

Jan Slavík, STK - 16.5.2021

Schůze rozšířené STK ŠSČR proběhla poprvé on-line díky aktuální epidemiologické situaci. Organizace nebyla jednoduchá, protože osobní kontakt nelze nahradit, přesto průběh jednání organizátor Pavel Chrz zvládl. Nejhorší je systém hlasování, který je dramaticky delší než při osobním jednání. Byl schválen navržený termínový kalendář, první hrací termín soutěží družstev je neděle 10.10.2021 pro KP a RP.  První vážná debata byla o výsledcích ankety na zavedení dvoukol v ligových soutěžích. Západní část 1.ligy byla výrazně proti, 1.liga východ potvrdila prvotní anketu mezi oddíly, že většinově chtějí změnu samostatných kol na dvoukola. Ve druhých ligách byly výsledky ankety výraznou většinou proti změně stávajícího systému jeden hrací den za 14 dnů. Proto se hlasovalo pouze o změně systému v 1.lize východ výhradně na sezónu 2021/22, která prošla 13 hlasy. Královéhradecký kraj v letošní sezóně nemá v první lize zastoupení, a proto se nás tato změna nijak nedotkne.

Při schvalování rozpisů soutěží proběhla diskuse o epidemiologických překážkách pro utkání. Padaly návrhy doplnit jasná sdělení, za jakých vládních opatření se budou soutěže hrát a kdy už ne. Nikdo však nemůže předem říci, jaká nařízení budou platit v říjnu, kdy soutěže začínají, a proto nebylo doplněno žádné sdělení. Řídící orgán opět bude o konání soutěží rozhodovat podle aktuálních nařízení, ale je snaha odehrát soutěže družstev za ztížených epidemiologických podmínek (roušky, respirátory, počet osob na plochu atd.). Podobně budeme postupovat v KH kraji.