Královéhradecký krajský šachový svaz


Propozice turnaje mládeže hraného 6. června v Rychnově nad Kněžnou jako KP rapid HD10-12

Ondrej Ruda - 30.5.2021

Přebor Královéhradeckého kraje žáků do 10 a 12 let v rapid šachu

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, Region Panda, z .s.

Název turnaje: KP rapid KHŠS do 10 a 12 let

Místo:  Sportovní hala Romana Šebrleho Rychnov nad Kněžnou

Ředitel turnaje: Jiří Daniel, 777 124 775, panda.daniel@tiscali.cz

Hlavní rozhodčí: Jiří Daniel, 777 124 775

Termín: 6. 6. 2021

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 2009 a mladší, řádně registrovaní v oddílech KHŠS

HD12 – chlapci a dívky, nar. 1. 1. 2009 a mladší

HD10 – chlapci a dívky, nar. 1. 1. 2011 a mladší

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu hracího systému podle počtu přihlášených tak, aby bylo sehráno min. 5 a max. 7 kol. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger.

Tempo hry: 20 minut + 5 s/tah, se zápočtem na Elo-R. 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii.

Stravování: individuálně

Přihlášky:  Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, registrační číslo č. LOK.

Uzávěrka přihlášek do 4. 6. 2021 na adresu ředitele + v kopii předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné: 50 Kč

Prezence: 8:00 – 8:50

 Rozpis kol (orientační):

  1. 9:00 – 9:50,
  2. 10:00 – 10:50,
  3. 11:00 – 11:50
  4. 12:30 – 13:20,
  5. 13:30 – 14:20
  6. 14:30 – 15:20

poté vyhodnocení a ukončení KP

Postupy: vítězové a vítězky kategorií postupují na MČR v rapid šachu (11. – 12. 9.).

Ceny: nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy

Materiál zajišťuje pořadatel. 

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje.

Pokyny pořadatele k zajištění hygienických opatření k zabránění šíření nemoci Covid.

Vstup do vnitřních prostor je povolen osobám pouze bez příznaků onemocnění /kašel, rýma, teplota, ztráta chuti, čichu/, zákaz vstupu osobám s nařízenou karanténou.

Organizace a podmínky pobytu osob ve vnitřních prostorách budou nastaveny dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví.

Je povinnost všech dodržovat pokyny k organizaci, zásady osobní hygieny, dezinfekce při vstupu do objektu, mytí rukou a před začátkem a po skončení aktivit.

Do hrací místnosti mají přístup pouze hráči a rozhodčí.

Všichni účastníci včetně doprovodu musí mít při pobytu ve vnitřních prostorách nasazenou roušku a při prezenci odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Jiří Daniel                                                                                   Ondřej Ruda

Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí                                          předseda KM KHŠS