Královéhradecký krajský šachový svaz


Obecné propozice turnajů Velké ceny Královéhradeckého kraje

Ondrej Ruda - 16.8.2021

V příloze naleznete obecné propozice turnajů Velké ceny Královéhradeckého kraje.

Propozice turnajů Velké ceny Královéhradeckého kraje 2021

Rozpis soutěže:
Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 501 01 Hradec Králové
Řídící orgán: komise mládeže KHŠS, vedoucí seriálu Velké ceny bude určen dodatečně


Doba trvání: červen 2021 – prosinec 2021
Právo účasti: chlapci a dívky nar. 1. 1. 2006 a později


Systém soutěže: Turnaje jednotlivců či družstev v rapid šachu  dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.

Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat.


Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí:

  1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány
  2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů
  3. Buchholz
  4. Sonnenborn-Berger
  5. Vícekrát černé
  6. Los

Kategorie:

I. Chlapci a dívky nar. 1. 1. 2006 a později

II. Chlapci a dívky nar. 1. 1. 2008 a později

III. Chlapci a dívky nar. 1. 1. 2010 a později

IV. Chlapci a dívky nar. 1. 1. 2012 a později

V. Chlapci a dívky nar. 1. 1. 2014 a později                                           


v případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny. Každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť. Lze vyhodnotit i soutěže družstev (součet bodů/pořadí hráčů 1 oddílu v kategoriích I. – IV.)


Zvláštní ustanovení:


1) Maximální startovné: 50,- Kč řádně přihlášení hráči nejméně 2 dny před turnajem e-mailem nebo písemně, přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, evidenční číslo, u neregistrovaných navíc rok narození. Pokuta za pozdní či neúplnou přihlášku je max. 30,- Kč.


2) Nejlepší chlapci a dívky v každé kategorii obdrží trofeje a věcné ceny, všichni účastníci drobné ceny zajišťované spolupořadatelem z vybraného startovného, které musí v plné výši projít pokladnou pořadatele a být investováno do cen a technického zabezpečení turnaje.


3) Hráči a hráčky z oddílů Královéhradeckého kraje získávají body do celkového hodnocení, do kterého se počítá součet bodových hodnocení 3 nejlepších výsledků. Při rovnosti bodů rozhoduje jeden nezapočítaný výsledek, případně nejlepší jednotlivé výsledky..


4) Způsob bodování: 50 bodů za vítězství, 45 b. za 2.místo, 41 b. za 3.místo a dále dle pořadí 36, 32, 28, 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2 body. Posledním bodovaným je tedy hráč či hráčka na 20. místě, ostatní dostanou 1 bod za účast. Dívky jsou bodovány společně s chlapci, ale závěrečné vyhodnocení proběhne zvlášť.


5) Pořadatel je povinen poslat výsledky účastníkům, vedoucímu soutěže, předsedovi KM, webmasterovi, Martinu Šmajzrovi k zápisu na ELO ve formátu Swiss Manageru do 3 dnů po uskutečnění.


6) Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži a za jejich bezpečnost odpovídá vysílající složka. Účastníci mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let, přítomný po celou dobu turnaje a odpovídající za chování svých svěřenců.