Královéhradecký krajský šachový svaz


Krajský přebor v kategoriích HD10 – 12 – propozice

Ondrej Ruda - 16.8.2021

Přebor Královéhradeckého kraje žáků do 10 a do 12 let v šachu

Pořadatel: KHŠS a Region Panda, z.s.

Název turnaje: Krajský přebor KHŠS HD10 a HD12

Termín:

18. 9. 2021 HD10

18. – 19. 9. 2021 HD12

Místo: Rychnov nad Kněžnou, Sportovní hala Romana Šebrleho

Rozhodčí: Jiří Daniel, Ondřej Ruda, Milan Dvořák

Ředitel turnaje: Jiří Daniel, 777 124 775, panda.daniel@tiscali.cz

Právo účasti:

HD10 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2012 a mladší,

HD12 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2010 a mladší

hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, řádně registrovaní v oddílech KHŠS,

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány
 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů
 3. Buchholz
 4. Sonnenborn-Berger
 5. Vícekrát černé
 6. Los

Tempo hry:

HD 10 20 minut + 5 s/tah, se zápočtem na RAPID LOK. Povinný zápis. Hráč nemusí zapisovat od chvíle, kdy mu na hodinách poprvé zbývá méně než deset minut, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii,

HD 12 35 minut na partii + 30 sekund na tah, se zápočtem na ELO LOK, povinný zápis celé partie, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii.

Stravování: individuální

Přihlášky: do 16. 9. 2021 na adresu , panda.daniel@tiscali.cz

a v kopii na ORuda@seznam.cz

Startovné:

HD10: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 50,- Kč

HD12: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní  100,- Kč

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč

 Prezence: 18. 9. 2021 8:20 – 8:50

Rozpis kol:

HD 10 18. 9. 2021

 1. 9:00 – 9:50,
 2. 9:55 – 10:45,
 3. 10:50 – 11:40, přestávka na oběd
 4. 13:00 – 13:50,
 5. 13:55 – 14:45
 6. 14:50 – 15:40                      poté vyhodnocení a ukončení KP

Rozpis kol: HD12

18. 9.   9:00  1. Kolo                            11:30 2. Kolo                   15:00 3. Kolo

19. 9.   9:00  4. Kolo                            11:30 5. Kolo                   15:00 6. Kolo

Poznámka:. Časy začátků kol 2, 3, 5, 6 se mohou změnit, mezi koly však musí být min. 15 min. přestávka

Postupy: Přímý postup na MČech mají Štěpán Kroulík v H10,  Daniel Jan Krautschneider, Tomáš Mík a Václav Kroulík v H12. První tři chlapci v každé kategorii postoupí na MČech. Vítěz KP H10 má rovněž právo startovat na MČech v kategorii H12. Dívky se mohou účastnit Mistrovství Čech bez omezení.

Ceny: věcné, nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy

Materiál zajišťuje pořadatel.

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje.

Vstup do vnitřních prostor je povolen osobám pouze bez příznaků onemocnění /kašel, rýma, teplota, ztráta chuti, čichu/, zákaz vstupu osobám s nařízenou karanténou.

Organizace a podmínky pobytu osob ve vnitřních prostorách budou nastaveny dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví. Je povinnost všech dodržovat pokyny k organizaci, zásady osobní hygieny (dezinfekce při vstupu do objektu, mytí rukou před začátkem a po skončení aktivit).

Všichni účastníci včetně doprovodu musí mít při pobytu ve vnitřních prostorách nasazenou roušku a při prezenci odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Hráči mohou při partii odložit roušku, po skončení partie se stávají diváky s povinností mít ve vnitřních prostorách nasazenou roušku.

Jiří Daniel, ředitel turnaje