Královéhradecký krajský šachový svaz


Krajský přebor mládeže v kategoriích HD14 – 20

Ondrej Ruda - 16.8.2021

 Přebor Královéhradeckého kraje mládeže v šachu v kategoriích HD14-20

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, šachový oddíl Lokomotiva Trutnov a obec Havlovice

Název turnaje: O putovní pohár Města Trutnova

Místo:  Kulturní dům  Havlovice u Úpice

Ředitel turnaje: Tomáš Bydelský, Škroupova 541, Trutnov, mobil 606 035 370

Hlavní rozhodčí: Jiří John, Harantova 2011, Hořice, john.jiri@seznam.cz, 732 174 202

Termín: 18. -19. 9. 2021

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v KHŠS

Věkové kategorie:               

1) HD14, chlapci a dívky nar. 2008 a mladší

2) HD16, chlapci a dívky nar. 2006 a mladší

3) HD 18, chlapci a dívky nar. 2004 a mladší

4) HD 20, chlapci a dívky nar. 2002 a mladší

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů se bude postupovat dle Soutěžního řádu

Tempo hry: 40  minut + 30s/tah, se zápočtem na LOK

Ubytování: cena za osobu a noc 220,- Kč

žádost zašlete do 14. 9. 2021 na e-mailtomas.bydelsky@gmail.com.

Stravování: oběd nebo večeře vždy za 75Kč

žádost zašlete do 14. 9. 2021 na e-mailtomas.bydelsky@gmail.com.

Přihlášky:  Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení a kategorii, do které se hlásí;

požadavek na noclehy ano – ne, požadavek na obědy a večeře (je možno i jednotlivě)

Uzávěrka přihlášek do 16. 9. 2021 na adresu ředitele tomas.bydelsky@gmail.com

V kopii hlavnímu rozhodčímu john.jiri@seznam.cz a předsedovi KM

Startovné:
HD16, HD14 hráči z listiny talentů  0 Kč, ostatní 100 Kč

HD18 a 20 :ELO 1950 a výše  0, 1750 -1949  100 Kč,  1550 – 1749  150 Kč, pod 1549  200 Kč
            

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč ve všech kategoriích

pokuta za nedodání šachového materiálu na každého lichého hráče 50  Kč ve všech kategoriích

Prezence: sobota 8:00 – 8:50

Rozpis kol: sobota: 9.00 – 11,30    12,30 – 15,00  15,10 – 17,40

                    neděle: 8,00 –  10,30   10,40 –  13,10  14,00 –  16,30   

poté vyhodnocení a ukončení KP

Postupy: vítěz kategorie + další hráči podle postupové kategorie v kategoriích HD 14 – 20

Ceny:   

HD14 + HD16  : nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy.

HD18 + HD20  peněžité ceny 1. místo 600  2. místo 500 a 3. místo 400 Kč pro každou kategorii zvlášť.

Od 4. místa věcné ceny pro všechny přítomné na vyhlášení

U každé kategorie půjde o samostatné vyhodnocení, i kdyby byly obě sloučeny do jedné skupiny

Zvláštní cenu obdrží nejmladší hráč a každá dívka, která se turnaje zúčastní.

Putovní pohár u kategorie HD 14 + 16 , které získá do držení oddíl za 5 vítězství (sčítají se vítězství v kategoriích 14 a 16: ŠK AD Jičín 3x,  Hronov 2x,  2x Slávie Hradec Králové, Nové Město nad Metují , ŠŠPM Lipky HK  , Hořice 2x)

Poznámky .

Držitel putovního poháru je povinen jej doručit na další ročník turnaje (pokud ho jejich oddíl již nezískal do trvalého držení).

Každý lichý hráč přiveze digitální šachové hodiny a šachovou soupravu!

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15 let a výše zodpovídají zákonití zástupci

Pokyny pořadatele k zajištění hygienických opatření k zabránění šíření nemoci Covid.

Vstup do vnitřních prostor je povolen osobám pouze bez příznaků onemocnění /kašel, rýma, teplota, ztráta chuti, čichu/, zákaz vstupu osobám s nařízenou karanténou.

Organizace a podmínky pobytu osob ve vnitřních prostorách budou nastaveny dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví. Je povinnost všech dodržovat pokyny k organizaci, zásady osobní hygieny (dezinfekce při vstupu do objektu, mytí rukou před začátkem a po skončení aktivit).

Všichni účastníci včetně doprovodu musí mít při pobytu ve vnitřních prostorách nasazenou roušku a při prezenci odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Hráči mohou při partii odložit roušku, po skončení partie se stávají diváky s povinností mít ve vnitřních prostorách nasazenou roušku.

Za pomoc a podporu děkujeme PhDr. Robinu Böhnischovi, řediteli KRNAPu,firmě SECO – zahradní traktory, všem příznivcům a nadaci ČEZ.

Tomáš Bydelský                               Jiří John                                                                                                                                                   

  ředitel turnaje                             hlavní rozhodčí