Královéhradecký krajský šachový svaz


Konference KHŠS + losování – čtvrtek 23. září v Hradci Králové

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 20.8.2021

Pozvánka na konferenci a losování soutěží družstev Královéhradeckého krajského šachového svazu, pořádanou 23. září 2021 v Hradci Králové

Termín a místo konání: čtvrtek 23. září 2021 od 17 hodin (prezentace 16:30 – 16:50 hod)

Hospůdka Jonáš & Prorock, Gagarinova 840/17, 500 03 Hradec Králové 3

Program

 • zahájení, volba pracovního předsednictva, mandátové, volební a návrhové komise
 • schválení jednacího řádu
 • vyhodnocení uplynulé sezóny
 • informace zástupce ŠSČR
 • činnost KHŠS, zprávy komisí, hospodaření, zpráva RK, diskuse k předneseným zprávám
 • dodatečná volba člena VV KHŠS
 • volba tří delegátů na konferenci ŠSČR
 • diskuse, sezóna 2021/2022, různé
 • usnesení konference, závěr
  Po přestávce bude následovat losování soutěží družstev
 • Delegáti konference
  Každý oddíl KHŠS má právo za každých započatých 30 registrovaných členů vyslat jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Delegát musí být řádně registrován u ŠSČR za vysílající oddíl, tzn. zastupování oddílů není možné. Řádně zaregistrovaní delegáti obdrží večeři.

Srdečně zve výkonný výbor KHŠS

Ing. Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS Mgr. Svatava Ptáčková, sekretář KHŠS

Schváleno VV KHŠS 15. 8. 2021 v Hradci Králové.

 

Organizační pracovníci uvedení na webu KHŠS obdrží pozvánku e-mailem. V nejbližších dnech bude na web KHŠS umístěn seznam oddílů s vyšším počtem delegátů na konferenci (na každých 30 jeden delegát) a další materiály ke konferenci.