Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachy do škol – informace republikové manažerky

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 24.8.2021

Vážení šachoví přátelé!

Dovolte mi, abych Vás i letos pozvala do dalšího ročníku projektu Šachy do škol. I v letošním roce bude přihlašování do projektu probíhat přes online formulář zveřejněný na webu Šachy do škol. Přihlášku může vyplnit zástupce vedení školy nebo vyučující, škole bude přijetí přihlášky potvrzeno e-mailem. Je nutné, aby formulář vyplnily všechny školy, které se chtějí zúčastnit (kvůli aktualizaci kontaktů). Přihlášku mohou poslat školy mateřské, základní, střední, SVČ a DDM (tyto do poznámky uvedou školu/y, ze které k nim docházejí děti na kroužek). Součástí online přihlášky je i objednávka cvičebnic, tu je ale možné odložit na později, až se Vám ustálí počty dětí ve skupinách se šachovou výukou. Odloženou objednávku cvičebnic posílejte, prosím, na e-mail sachydoskol@chess.cz. Cvičebnice budou rozesílány ze skladu v Praze (sekretariát ŠSČR, Praha – Strahov), zde bude v případě zájmu možné i osobní vyzvednutí.

V případě dotazů k vyplňování online přihlašovacího formuláře mě můžete kontaktovat na tel. +420723279926 ve všední dny 9:00-15:00, ráda Vám pomohu. Co škola zapojená v projektu Šdš získá: LearningChess – přístup do výukového šachového portálu zdarma Účast ve 2. ročníku dlouhodobé online soutěže v řešení diagramů (výhradně pro školy v projektu, vyhodnocení loňského ročníku http://www.sachydoskol.cz/zaverecne-hodnoceni-online-souteze-sds-a-sachy-dolmen/ Cvičebnice (1. – 7. díl z řady od M. Beila) ze stávající nabídky https://www.chess.cz/knihy-a-metodicke-materialy/ do počtu 25 kusů zdarma (dle počtu dětí 1 žák/1 kus, poštovné a balné se nehradí při první objednávce ve školním roce).

Nové školy v projektu metodiku a sbírku úloh zdarma Školy, které šachy povedou jako vyučovací předmět, který je pro žáky zdarma, získají navíc příspěvek na odměnu pro vyučující 3.000 Kč (bude poukázáno na účet školy po odeslání závěrečné zprávy).

Možnost pro další učitele školy zdarma absolvovat online školení trenérů 4. třídy a účastnit se metodických schůzek – workshopů během školního roku v regionech Možnost stažení podpůrných materiálů (diplomy apod.) Možnost zapůjčení šachového materiálu Pomoc s organizací meziškolních přátelských zápasů Možnost konzultovat a spolupracovat s krajským koordinátorem Šdš.

Možnost využít již zpracované dokumenty a texty týkající se vztahu výuky šachu k RVP ZV (při začleňování výuky šachu do ŠVP) Co musí škola splnit? Přihlásit se do projektu do 20. října, do projektu lze vstoupit i v pololetí (přihláška do 31. 1.). Vést ve školním roce šachovou výuku formou vyučovacího předmětu či šachového kroužku (případně více šachových kroužků), doporučuje se účast min. 10 dětí, ale může být i méně. Odtrénováno/odučeno musí být nejméně 25 tréninkových jednotek/skupinu (jednotka = 45 minut, 12- 13 jednotek za pololetí).

Kroužek (předmět) musí vést (vyučovat) kvalifikovaný trenér nebo učitel, který absolvoval kurz šachu při svém vysokoškolském studiu anebo absolvoval školení, které pořádá ŠSČR, příp. krajské šachové svazy. Tuto kvalifikaci je možné si doplnit nejpozději do konce listopadu (školení lze absolvovat i online https://www.chess.cz/online-skoleni-treneru-4-tridy/, studenti učitelských oborů na VŠ mají tento kurz zcela zdarma).

Do 20. 6. odeslat celorepublikovému manažerovi projektu (sachydoskol@chess.cz) stručnou zprávu o průběhu výuky s připomínkami či náměty, co do budoucna změnit. Tyto zprávy posílají vyučující v kroužku, pokud vedou kroužky ve více školách nebo výuku zajišťuje soukromá šachová škola, mohou zaslat jednu souhrnnou zprávu. Součástí této zprávy by měla být i informace o tom, zda se škola chce účastnit projektu Šdš i v dalším školním roce. V případě, že škola povede šachy jako vyučovací předmět, ještě je nutno splnit: – uzavřít do 30. 10. s ŠSČR smlouvu o zapojení se do projektu – poskytnout ve škole prostor pro prezentaci projektu Šdš (nástěnka, webové stránky) – obsah zajistí trenér nebo manažer projektu.

Přeji Vám pěkný zbytek léta a samozřejmě v rámci možností klidný začátek a průběh školního roku 2021-2022.

S pozdravem Mgr. Venuše Souralová republiková manažerka projektu Šachy do škol sachydoskol@chess.cz, venuse.souralova@chess.cz tel. +420723279926