Královéhradecký krajský šachový svaz


Jednání výkonného výboru KHŠS – zápis z 15. srpna 2021

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 20.9.2021

Zápis č. 2 z jednání výkonného výboru KHŠS  – jednání VV KHŠS dne 15.8.2021

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban, Jan Slavík, Ondřej Ruda, Svatava Ptáčková

 

1) Sezona 2020/21+2022 – soutěže STK, mládež

  1. Slavík informoval o stavu přihlášek do soutěží dospělých, přihlášeno pouze 19 družstev do KS, možnosti přihlásit se na MČR družstev v rapidu a blesku v Teplicích, informace o proběhlých republikových soutěžích v Pardubicích a Rychnově n. Kn. s výraznou výsledkovou stopou hráčů KH kraje,
  2. Ruda informoval o soutěžích mládeží, termínové listině mládeže, postupových místech na M Čech a MČR v rapidu,
  3. Šmíd informoval o přípravách olympiády dětí a mládeže, která proběhne v Královéhradeckém kraji v lednu 2023 (KHŠS spoluorganizátorem)

KTC povede v nadcházející sezoně Luboš Roško

 

2) Tábor KHŠS

– zhodnocení tábora KHŠS – včera byl zakončen – T. Ulman předá zprávu

 

3) Hospodaření KHŠS

– informace o získaných krajských grantech pro rok 2021 v celkové výši 116 tisíc Kč, z části grantu budou zakoupeny šachové knihy

Hospodář seznámil přítomné se stavem financí, a rozhodujícími výdaji a příjmy v letošním roce včetně příjmů dotačních. Upozornil na nezúčtování zálohy 50 tis. Kč na tábor – proběhne vyúčtování

 

4) Konference KHŠS

– proběhne ve čtvrtek 23. září 2021 v Hradci Králové, přípravu místa, občerstvení a pozvánku zajistí S. Ptáčková, oslavence J. Šmíd

– Ondřej Ruda ke dni konání konference skončí ve funkci člena VV, bude se volit nový předseda KM – hledá se

 

5) Různé, diskuse

– ročenka za sezonu 2020/21 a 2019/2020 (dvojčíslo) bude vydána v září 2021 a předána na konferenci, zpracovává O.  Dousek

– web – je nutné doinstalace – aktualizace – řeší J. Šmíd s webmasterem

 

Zapsala: Svatava Ptáčková, sekretářka KHŠS