Královéhradecký krajský šachový svaz


1. Velká cena se bude hrát 9. 10. ve Studenci – propozice

Ondrej Ruda - 29.9.2021

Velká cena Studence

 1. turnaj Velké ceny v šachu mládeže Královéhradeckého kraje pořádá KM KHŠS ve spolupráci s Podzvičinskou šachovou školou a ZŠ a MŠ Studenec

Termín: sobota 9. října 2021

Místo a čas: ZŠ a MŠ Studenec, Studenec čp. 367, odkaz na mapu

prezence:   08:00 – 08:40,

 1. kolo 09:05 – 09:45,
 2. kolo 09:50 – 10:30,
 3. kolo 10:35 – 11:15,
 4. kolo 11:20 – 12:00, oběd,
 5. kolo 13:00 – 13:40,
 6. kolo 13:45 – 14:25,
 7. kolo 14:30 – 15:10
  vyhlašování kategorií po jejich skončení

Kategorie:

 1. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
  II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
  III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
  IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2012 a později
  V.  Chlapci a dívky nar. 1.1.2014 a později

V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.

Systém: 7 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.

Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat.

Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. Los

Ředitel: Ladislav Brož, e-mail:ladislavbroz@tiscali.cz, tel. 724 933 416

 

 

Hlavní rozhodčí:   David Sucharda,d.sucharda99@seznam.cz, tel.732 334 257

rozhodčí: členové PŠŠ a další

Startovné: 50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 20 Kč

Uzávěrka přihlášek: středa 6. října 2021 s obědem, čtvrtek 7. října 2021 bez oběda

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, oddíl, kategorie u neregistrovaných (u registrovaných stačí jméno a příjmení, registrační číslo a kategorie), počet obědů

Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje,v kopii na e-mail hlavního rozhodčího

Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků

Různé: Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC.

Hráči i doprovody si mohou, ale nemusí objednat oběd (studenecká polévka, kuřecí řízek, bramborová kaše) v ceně 100 ,- Kč – jídelna je přímo ve škole.

Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).

Povinnosti účastníků: na každého lichého hráče šachovou soupravu (nejlépe označenou na šachovnici) s označenými hodinami (lze v omezeném počtu zapůjčit za poplatek 50,- Kč/souprava), přezutí (též doprovody), zodpovědný doprovod ochotný pomoci s dozorem nad hráči.

Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke Covid 19 – pravidla platná od 30. 9. 2021 pro vnitřní sportoviště:

Pravidlo ONT – osoby nad 6 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost PCR testu je 7 dní a platnost antigenního test je 72 hodin.

Účastník, který se netestoval v oprávněném testovacím zařízení, se může při prezenci otestovat s sebou přineseným testem, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou.

Rozhodčí a hráči při hře nemusí mít nasazenou roušku. Doprovod (diváci) se může po vnitřních prostorách pohybovat jen s nasazenou rouškou/respirátorem. Hráči se po skončení partie stávají diváky.

 

Za pomoc děkujeme všem našim příznivcům, zejména pak vedení ZŠ a MŠ Studenec, členům šachového oddílu PŠŠ Lázně Bělohrad a rozhodčím.

 

Ladislav Brož, ředitel turnaje