Královéhradecký krajský šachový svaz


Komise mládeže ŠSČR vyzývá kluby a šachové kroužky, aby se zapojili do projektu POK 2021

Ondrej Ruda - 5.10.2021

Do 15. 10. 2021 zašlou šachové oddíly vyplněný předepsaný formulář s přehledem aktivních hráčů a
hráček splňující stanovené podmínky a turnaje, kterých se jednotliví hráči zúčastnili, včetně případné
žádosti o materiální dotaci na email
podporakrouzku@chess.cz a osobu pověřenou zpracovávat
přehledy za kraj ORuda@seznam.cz. Přehledy zaslané po termínu nebudou již započteny do nároku na dotace.

více informací na:

https://www.chess.cz/komise-sscr/komise-mladeze/podpora-sachovych-oddilu-a-krouzku/