Královéhradecký krajský šachový svaz


Konference KHŠS ze dne 23. 9. 2021- Usnesení a zprávy

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 12.10.2021

Zpráva – webmaster – konference 2021 Zpráva VVKHŠS-konference2021 Zpráva STK 2021 Zpráva Revizní komise 2021 Zápis-konference-final2021

Usnesení konference Královéhradeckého krajského šachového svazu (= KHŠS), která se konala dne 23. 9. 2021 v Hradci Králové:

  • Konference KHŠS schvaluje jednací řád, volbu pracovního předsednictva a pracovních komisí (mandátová, návrhová).
  • Konference KHŠS schvaluje přednesené zprávy o činnosti výkonného výboru (= VV) a komisí (mládeže, sportovně technické, rozhodčí, webmastra).
  • Konference KHŠS schvaluje přednesenou zprávu o hospodaření za sezonu 2020/2021 včetně předložené účetní závěrky za rok 2020.
  • Konference KHŠS bere na vědomí přednesenou zprávu o činnosti komise revizní.
  • Konference KHŠS bere na vědomí přednesenou informaci zástupkyně ŠSČR.
  • Konference KHŠS bere na vědomí rezignaci člena výkonného výboru a předsedy komise mládeže Mgr. Ondřeje Rudy a děkuje mu za jeho dosavadní činnost.
  • Konference KHŠS volí aklamací nového člena výkonného výboru Jiřího Daniela a pověřuje ho vedením komise mládeže, do doby kooptace či volby jiného člena.
  • Konference KHŠS volí aklamací delegáty na konferenci ŠSČR v pořadí (abecedně) Jiří Daniel, Ing. Jaroslav Šmíd a Ing. Zdeněk Urban, první náhradník Jiří Kůtek, s tím, že případně další náhradníky zajistí VV.
  • Konference KHŠS schvaluje navržený rozpočet na sezonu 2021/2022 s úpravou v kapitole odměny členům VV (rezerva bude převedena na odměnu pověřeného člena VV za komisi mládeže).
  • Konference KHŠS schvaluje vzešlý návrh z diskuse kvůli změně v rozpočtu na sezonu 2021/2022, zvýšení krajských členských příspěvků ze 100 na 150 Kč pro členy KHŠS nad 18 let, počínaje od příštího roku 2022.

 

Za návrhovou komisi: PhDr. Jaroslav Čáp, Ladislav Brož, Ing. Ladislav Mach.

Hradec Králové, 23. 9. 2021