Královéhradecký krajský šachový svaz


Seminář a školení rozhodčích – Hradec Králové – 20. listopadu

Jiří Daniel - 18.10.2021

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení a seminář rozhodčích

Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3

Časový harmonogram: sobota 20. listopadu 2021, prezentace do 9:00, školení 9:00  – 16:00, zkoušky od 16:00

Místo: Královéhradecká krajská organizace ČUS, U Koruny 292, Hradec Králové 2

Vedoucí akce: Jaroslav Šmíd, e-mail: jarda.smid292@gmail.com, tel. 603 954 960

Lektoři a zkoušející: Milan Borůvka, Jaroslav Šmíd

Přihlášky: Do 14. listopadu 2021 na e-mail vedoucího školení. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, e-mail, telefonní spojení a oddíl.
Poplatek: Účastník semináře R2, R3 200,- Kč, účastník školení R3 300,- Kč.

Zkouška: Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat dokumenty ŠSČR.

 

Školení předpokládá samostudium dokumentů především Pravidla FIDE a Soutěžní řád, dále pak Klasifikační řád, Statut rozhodčích, Ekonomické směrnice a další – je možné stáhnout https://www.chess.cz/sachovy-svaz-cr/legislativa/

Seminář  a školení je  přístupné  pouze  pro  účastníky  bez  příznaků  virového  onemocnění,  což  účastníci  stvrdí  podpisem  čestného  prohlášení.