Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Informace komise rozhodčích KHŠS

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.3.2012

Na začátku sezony proběhlo již tradiční školení a seminář rozhodčích v Janských Lázních o výsledcích akce jste byli informováni na webu KHŠS. Během krajského přeboru jednotlivců by chtěla KR připravit seminář s výkladem pravidel pro hráče – jak správně reklamovat, nabízet remízu, vysvětlení pojmu neusilování o výhru a mnoho dalšího.

Probíhající sezona se z pohledu komise rozhodčích KHŠS ničím významným snad již nezapíše a KR nemusela řešit žádný spor nebo protest družstva v sezoně. V duelu mezi rezervními družstvy Lípy a Dvora Králové došlo v jedné partii k situaci, kdy se hráč údajně úmyslně dotkl krále a neprovedl s ním tah, což soupeř reklamoval. Jestliže provinění neviděl rozhodčí nebo hodnověrný svědek měl rozhodčí postupovat tak, jako by se hráč kamene nedotkl a partie měla pokračovat libovolným tahem hráče, který se dotkl krále ať úmyslně nebo neúmyslně. Rozhodčí musí následně partii více sledovat! Institut hodnověrného svědka je značně problematický, rozhodně by to neměl být ani jeden z hráčů obou družstev. Měl by to být někdo s dobrým renomé a nestranností. Bohužel v zápisu o utkání nebyla o této situaci ani řádka od rozhodčího ani od účastníků zápasu.

Na konci ledna se taká dva rozhodčí KHŠS zúčastnili školení FIDE rozhodčích v Ružomberku na Slovensku. Oba zúčastnění požadavky FIDE napsáním písemného tesu ze znalostí nejenom pravidel šachu, ale ostatních kapitol v Handbooku FIDE splnili. K získání titulu mezinárodního rozhodčího potřebují doložit dostatečnou praxi rozhodčího a splnit všechny požadavky ŠSČR.

KR KHŠS zřejmě navrhne STK změnu hracího tempa pro soutěže pořádaných KHŠS na nové, které bude pravděpodobně i jediné pro zápočet na FRL – 90 min na 40 tahů plus 30 minut do konce partie a 30 sec za tah od začátku partie. Toto hrací tempo musí schválit i konference oddílů KHŠS.

V letošním roce budou kongresem FIDE v Istanbulu vydána i nová pravidla FIDE – chod figur ani velikost šachovnice se nejspíš nezmění. Od letošního roku je také schváleno započítávání bleskových a rapid turnajů na FIDE, každý hráč bude mít 4 ratingy – národní, FIDE, FIDE blitz a FIDE rapid. Další důležitou informací pro rozhodčí je i karta rozhodčího na FIDE stránkách – např. karta autora článku http://ratings.fide.com/card.phtml?event=313980

Milan Borůvka 18. března 2012