Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachový tábor – 8. a 9. den

Svatava Ptáčková - 26.8.2012

8. den – sobota 25. 8. 2012

V sobotu ráno jsme vyběhli na rozcvičku opět s Martinem Petrem. Bylo sice trochu mokro, ale nám to nevadilo. Práce v šachových skupinách byla dnešním dnem ukončena.“Co jsme se naučili, to jsme se naučili“. Po obědě jsme šli na hřiště a vrhli se do poslední disciplíny celotáborové hry. Byla to soutěž nazvaná „Obří štafeta“. V ní jsme museli mezi sebou týmově spolupracovat. Ve zbytku času jsme hráli fotbal a dokončovali nácvik na loutkové představení.
Po večeři jsme se dozvěděli, kdo v celotáborové hře zvítězil. Bylo to družstvo C. Zasloužili se o to rovným dílem obě skupiny – mladší i starší, neboť nasbírali nejvíce bodů. Na druhém místě skončilo družstvo B a třetí místo patřilo družstvu C.
Výsledky:
družstvo C – 88 bodů
družstvo B – 81 bodů
družstvo A – 61 bodů
Každé družstvo dostalo bednu plnou sladkostí a drobných dárečků. Večerní představení, které jsme si měli připravit bylo už mimo soutěž. Nedalo se říci, komu se to povedlo nejvíce.

9. den – neděle 26. 8. 2012

Ráno jsme si už nezacvičili. Nasnídali jsme se, zabalili si a zakončili jsme šachový tábor.
Od devíti hodin pro nás začali přijíždět rodiče. Zdárně jsme se všichni dostali domů. Jako kažký rok, tak i letos pro jednoho z nás málem rodiče nepřijeli. Měli 40 minutové zpoždění.
Šachový tábor se nám líbil a mnozí z nás odjížděli se slovy “ tak zase za rok“. Dokonce jsme už vybrali téma celotáborové hry – „Cesta kolem světa za osmdesát dní“.