Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachový tábor – zhodnocení

Svatava Ptáčková - 26.8.2012

Tábor proběhl velmi dobře. Počasí nám přálo celý týden. Neměli jsme žádné zranění ani onemocnění. Užili jsme si nejen šachové hry, ale i fotbalu a stolního tenisu. Byli jsme na dvou výletech. Měli jsme možnost poměřit si své šachové schopnosti ve čtyřech turnajích.

Hlavní vedoucí děkuje všem trenérům: panu Evženu Gonsiorovi, Martinu Petrovi, Kateřině Krejčové a Pavlu Jiráskovi za jejich výbornou práci.
Velké poděkování též panu zástupci Marku Pražákovi za jeho přípravu a organizaci originálních sportovních disciplín.
Díky též paní zdravotnici Lence Nožičkové.

Drobné dárečky na odměňování nám věnovala firma Ilja Mareš – díky!