Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archiv

  • Rubriky

Registrace členů v ŠSČR na rok 2013 – pozor, změny!

Jiří Bielavský, administrátor webu - 7.12.2012

Dopis oddílům registrovaným v Šachovém svazu České republiky

Registrace členů v ŠSČR na rok 2013

Vážení přátelé,

pro příští rok chystá Šachový svaz ČR zásadní změnu ve formě úhrady členských příspěvků.  Začátkem ledna 2013 Vám bude zaslán seznam členů oddílu. Tento seznam aktualizujte a zašlete na novou adresu MKO ČSTV – šachy, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, nebo e-mailem: mssvaz@volny.cz nejpozději

do 1. 3. 2013,

což je rozhodující termín pro registraci členů pro rok 2013.

Členské příspěvky nehraďte!!!

Od 1. 1. 2013 budou veškeré finanční závazky oddílů vůči ŠSČR hrazeny na základě faktur vystavených Šachovým svazem oddílům. Proto se zaplacením členských příspěvků i ostatních plateb  vyčkejte do doby obdržení faktury od ŠSČR. Faktury oddílům se budou vystavovat dvakrát ročně a budou zasílány e-mailem. Fakturace se bude týkat i dalších plateb, např. členské příspěvky ŠSČR, krajské příspěvky, registrace cizinců, poplatky za FIDE rating, poplatky za LOK, pokuty, přestupy, startovné v soutěžích družstev, startovné v soutěžích mládeže, změna názvu oddílu apod.

Členské příspěvky ŠSČR jsou pro rok 2013 stanoveny takto:
– členové se základní sazbou 150,- Kč (ročníky 1948 vč. až 1994 vč. – výdělečně činní, důchodci, invalidé, nezaměstnaní, studenti) – KHŠS 100 Kč,
– mládež od 9 let do 18 let 75,- Kč (ročníky 1995 vč. až 2004 vč.) – KHŠS 100 Kč,
– mládež do 8 let 20,- Kč (ročník 2005 vč. a mladší) – KHŠS bez krajského členského příspěvku,
– senioři nad 65 let 75,- Kč (ročník 1947 vč. a starší) – KHŠS 100 Kč,
– individuální členové 1500,- Kč.

Krajské členské příspěvky budou zahrnuty do faktury společně s členskými příspěvky ŠSČR. ŠSČR pak tyto krajské příspěvky zašle nejpozději do 30. 6. 2013 na konto příslušného KŠS.

Každý oddíl do seznamu, který dostane na začátku ledna, doplní:
viditelně změny, které nastaly v uplynulém období u hráčů oddílu,
– doplní nové hráče s výši členského příspěvku ŠSČR i KŠS,
– součet členských příspěvků za všechny hráče oddílu,
– závaznou e-mailovou adresu pro zasílání korespondence.

Pokud oddíl použije svůj seznam, je povinen na něm vyznačit výrazně změny u hráčů ze svého oddílu, které vznikly oproti seznamu, který byl zaslán z ŠSČR. Jinak nebudou v databázi změny provedeny.

Nedílnou součástí registrace a zaslaného seznamu bude i e-mailová adresa. Tato adresa bude závazná k zasílání veškeré korespondence včetně faktur ze ŠSČR.

O dalších novinkách budete informováni v lednovém dopisu.

Se šachovým pozdravem
Ing. Jiří Krejnický, v.r.
předseda Organizační komise ŠSČR

Vyřizuje: Jitka Kniezková
Tel.: 596 622 707
e-mail: mssvaz@volny.cz

V Ostravě 7. 12. 2012