Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Prázdninový letní šachový tábor JEDLOVÁ 2013 má 51 přihlášek

Jiří Bielavský, administrátor webu - 4.5.2013

Seznam přihlášených účastníků
1. Kratěnová Kristýna – Hradec Králové
2. Kratěna Lukáš – Hradec Králové
3. Ranný Lukáš – Hradec Králové
4. Rašková Marie – Rychnov nad Kněžnou
5. Daněk Jakub – Rychnov nad Kněžnou
6. Buločkin Martin – Rychnov nad Kněžnou
7. Blažek Michal – Hradec Králové
8. Nosek Jan – Hradec Králové
9. Kořínek Vojtěch – Hradec Králové
10. Wagner Vojtěch – Hradec Králové
11. Vít Ondřej – Náchod
12. Ptáček Tomáš – Hradec Králové
13. Holman Zdeněk –Trutnov
14. Solař Filip – Hradec Králové
15. Šolcová Andrea – Hradec Králové
16. Šolc Filip –Hradec Králové
17. Sucharda David – Lázně Bělohrad
18. Sucharda Tomáš – Lázně Bělohrad
19. Gloser David – Hradec Králové
20. Černý David – Police nad Metují
21. Kratochvílová Kristýna – Hradec Králové
22. Malák Petr – Hradec Králové
23. Rokoš Filip – Hradec Králové
24. Karásek Tomáš – Nový Bydžov
25. Erben Jan – Hradec Králové
26. Wagnerová Tereza – Rychnov nad Kněžnou
27. Trojt Jan – Police nad Metují
28. Pražák Viktor – Hradec Králové
29. Gregor Jiří – Dobruška
30. Ulman Jakub – Opočno
31. Ulman Filip – Opočno
32. Král Tomáš – Černilov
33. Šulcová Tereza – Hradec Králové
34. Kraus Lukáš – Lázně Bělohrad
35. Kráčmar Matyáš – Lázně Bělohrad
36. Zdechovský Tobiáš – Hradec Králové
37. Morvay Tomáš – Hradec Králové
38. Vít Jakub – Hradec Králové
39. Vítová Anna – Hradec Králové
40. Václavík Jiří – Hajnice
41. Ležík Jan – Hradec Králové
42. Marek František – Hradec Králové
43. Matonoha Petr – Bruntál
44. Drašnar Lukáš – Nové Město nad Metují
45. Jíra Václav – Trutnov
46. Jíra Tomáš – Trutnov
47. Janouch Jáchym Štěpán – Jičín
48. Bednář Jan – Třebechovice pod Orebem
49. Krtička Jakub – Hradec Králové
50. Píše Jiří – Ústí nad Orlicí
51. Píše Michal – Ústí nad Orlicí

Propozice ke stažení

· Letní tábor pro děti se zájmem o šach, hlavně z kroužků škol, DDM a šachových oddílů Královéhradeckého kraje, ročníky 1997 – 2005
· Pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu
· Orlické hory – Deštné v Orlických horách, chata Jedlová, www.chatajedlova.cz
· Sobota 17. srpna 2013 (příjezd do 11:00) – neděle 25. srpna 2013 (odjezd 9:00 – 11:00)
· Cena 3.350 Kč
· V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
· U chaty je k dispozici hřiště, bazén, stůl na ping-pong, stolní fotbal, šipky

Program tábora

· Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)
· Sport, hry, turistické výlety do okolí Deštného v Orlických horách
tabor2

Vedení tábora

· Hlavní vedoucí: Mgr. Svatava Ptáčková
· Trenéři: Ing. Evžen Gonsior, čelný český šachový trenér, Mgr. Martin Petr, šachový velmistr, Mgr. Kateřina Krejčová, Mgr. Pavel Jirásek
· Zdravotnické zabezpečení a zástupce: Mgr. Lenka Nožičková
· Vedoucí: Martin Šedivý, Petra Tobišková, Veronika Kašparová

Informace a přihlášky

· Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 782 233, e-mail: svatavaptackova@seznam.cz
· Termín přihlášek do 31. března 2013 pro děti s výkonnostní třídou z KHŠS, do 30. dubna 2013 pro ostatní zájemce
· Kapacita tábora je nejvíce 50 dětí

Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/?cat=15

K účasti srdečně zve Mgr. Svatava Ptáčková, vedoucí tábora

POKYNY A INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Přihlášku (následující, 3. stránka) vytiskněte, čitelně vyplňte (nebo vyplňte v počítači a vytiskněte) a celou stránku zašlete do 31. 3. nebo do 30. 4. 2013 v písemné podobě (nutné) na adresu:
Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7

Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 4 pracovních dnů vyrozumění, informujte se na tel. 731 782 233 nebo e-mailem na svatavaptackova@seznam.cz
Rodné číslo je nutné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.

Účastnický poplatek 3350,- Kč uhraďte do 31. května 2013 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010 variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 1993 = 930603). Na požádání vystavíme fakturu.

Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.

Storno poplatky:
Do 1. 8. 2013 500 Kč
Po 1. 8. 2013 1000 Kč

PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA TÁBOŘE

a) Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.
b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č. 258/2000 Sb.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.
Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte do tábora.

Kapacita tábora je omezená počtem 50, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.
Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS.

PRÁZDNINOVÝ LETNÍ ŠACHOVÝ TÁBOR JEDLOVÁ 2013 PŘIHLÁŠKA
Jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Zákonný zástupce:
Celá adresa bydliště včetně PSČ:
Telefon, e-mail:
Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora:
Velikost trička: 128 134 140 146 152 158 164 S M L XL XXL
Zdravotní omezení a jiná sdělení:

Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):

V případě zvláštních okolností, zajistím okamžitý odvoz dítěte domů ( onemocnění, závažné nedodržení a opakované porušování táborového řádu ).
Seznámil(a) jsem se se zaměřením, programem tábora a táborovým řádem. Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.

Datum, podpis zákonného zástupce:

Táborový řád

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení dítěte z tábora, se zákonný zástupce dítěte zavazuje na své náklady zajistit neprodlený odvoz dítěte domů.

tabor1

Každý účastník tábora
· se bude řídit ustanovením vedení tábora, která jsou závazná.
· se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a přátelsky.
· se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého trenéra, vedoucího a ostatních dospělých.
· se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.
· provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
· se bez vědomí a svolení svého vedoucího nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
· je povinen udržovat svůj pokoj, ostatní prostory chaty a okolí v čistotě a dbát na svou osobní hygienu.
· dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
· se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.
· svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu. Šetří zařízení chaty a sportovní potřeby.
· nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu.
· nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
· si za své věci zodpovídá sám. Nedoporučuje se brát na tábor drahé věci – mobil pouze na vlastní riziko. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.
· při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu táboru ani svým rodičům.

Každý účastník tábora dodržuje
· zákaz konzumace hub a zmrzliny.
· zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
· zákaz koupání bez dozoru vedoucího.
· zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
· zákaz navštěvování cizích pokojů bez přítomnosti těch, co tam bydlí. Po večerce musí být každý na svém pokoji. Do všech pokojů mají povolen přístup všichni dospělí.
· zákaz vstupu do kuchyně.
· zákaz používání nebezpečných věcí (nožů, sprejů, atd.).
· zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek.
Návštěvy táborníků na táboře bez vážného důvodu nejsou vhodné vzhledem k ostatním dětem.

tabor3