Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

OPJ Jičínska – propozice – už 18.1.2013

Miroslav Pavlíček - 16.1.2013

OPJ Jičínska – propozice
Okresní přebor jednotlivců Jičínska 2013 (OPJ) pořádá STK KHŠS pro hráče aktivně registrované v šachových oddílech okresu Jičín a okresu Semily (pokud je oddíl členem KHŠS). Pověřeným vedoucím soutěže je Otakar Dousek.
1) Turnaj organizuje šachový oddíl TJ Jiskra Hořice.
2) Hráči se závazně přihlašují e-mailem na adresu: dousek2@email.cz
a to nejdéle do pátku 18.1.2013 do 16.00 hodin.
3) Startovné: 100 Kč – uhradí hráč před zahájením losování (18.1.2013 v 18.45 hodin) vedoucímu soutěže. Tato částka bude použita k úhradě turnaje na zápočet ELOL a na provozní náklady šachové místnosti oddílu TJ Jiskra Hořice.
4) Hracím dnem je pátek příslušného hracího týdne, zahájení partie v 19.00 hodin. O pozdější zahájení musí hráč požádat nejméně 4 dny předem. Rozhodnutí v této věci je v kompetenci vedoucího soutěže, který rozhodne o změně termínu pro sehrání utkání. Není-li o žádosti rozhodnuto do tohoto data, platí původní začátek. Pokud se o změně začátku nebo termínu dohodnou sami hráči, jsou povinni oznámit tuto změnu oba emailem na adresu vedoucího soutěže nejpozději 24 hodin před utkáním.
5) Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu.
6) Hrací místnost: prostory šachového oddílu TJ Jiskra Hořice.
7) Hrací tempo: 90 minut na celou partii a bonus 30 sekund na tah pro každého hráče.
8) Bodové hodnocení partií: vítězství 3 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů.
9) Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR.
10) Možné systémy:
a) Při počtu hráčů do 10 hraje každý s každým.
b) Více jak 10 hráčů bude zvolen švýcarský systém na 7 kol.
11) Hráč smí mít v jedné části turnaje odloženu nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána v jednom ze dvou nejbližších termínů určených pro dohrání odložených partií. Nedojde-li k dohodě o náhradním termínu mezi hráči, určí vedoucí soutěže jako termín pro sehrání utkání druhý volný termín. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání partie v nařízeném termínu.
12) Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Čekací doba se stanovuje na 1 hodinu.
13) Nejlépe umístěný hráč získává titul „Přeborník Jičínska“ a postupuje do KPJ 2013.
14) Termíny jednotlivých kol:
18.01. – 1.kolo
25.01. – 2.kolo
01.02. – volný termín
08.02. – 3.kolo
15.02. – 4.kolo
22.02. – volný termín
01.03. – 5.kolo
08.03. – 6.kolo
15.03. – volný termín
22.03. – 7.kolo
29.03. – 8.kolo
05.04. – volný termín
12.04. – 9.kolo

V Hořicích 10.1.2013 Pavlíček Miroslav, předseda STK KHŠS
Otakar Dousek, pověřený vedoucí soutěže