Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Platnost tříd rozhodčích

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.3.2013

Dle statutu rozhodčích „Platnost tříd R1, R2 a R3 začíná dnem, kdy je třída rozhodčímu zaznamenána do databáze a končí 31.12. čtvrtého roku po záznamu do databáze.“

Pokud je tedy v databázi na chess.cz u hráče uvedeno 3/2013 znamená to, že 3. třída je platná do konce roku 2013. Komise rozhodčích KHŠS jako každoročně chystá uspořádat před začátkem soutěží družstev seminář (obnovu) 2. a 3. tříd a v případě zájmu také školení nových rozhodčích 2. tříd.