Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z 11. VV KHŠS 4. června 2013

Petr Marek - 11.6.2013

Přítomni: VV: J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek,

1.  předseda informoval o proběhlé konferenci ŠSČR , na webu KHŠS byla online reportáž

2.  KM – předsedkyně  informovala o soustředění talentů

3.  KM – předsedkyně informovala o proběhlých akcích: MČR škol, MČR mládeže do 8 let

4.  KM – tábor (termín 17. -25. 8. 2013) přihlášeno 51 účastníků (plný stav), schůzka vedoucích proběhne v pátek 7. 6 .2013

5.  KM – VV schvaluje dodatečný příspěvek 1000 Kč na proběhlý KP 14-16 v Rychnově nad Kněžnou

6.  KM – předsedkyně informovala o úspěchu v 1.lize družstev mladšího dorostu – ŠK Ortex vybojoval postup do extraligy, ŠK Lípa skončil na druhém místě

7.  STK – předseda informoval o úspěchu – přebornickém titulu M. Marečkové na MČR žen

8.  STK – informace z rozšířené schůze STK ŠSČR – změna SŘ, rozpis soutěží

9.  STK – úkol: zveřejnit propozice soutěží družstev 2013/14

10. STK + KM – odeslány všechny přeborníci + zápočty soutěží na ELO a FIDE

11.  KR – předseda informoval o přípravě školení rozhodčích, termín: podzim 2013

10.  VV schvaluje O. Douska zpracováním Ročenky KHŠS za uplynulou sezonu

12.  příprava konference KHŠS: termín neděle 22. 9. 2013, místo bude upřesněno později

13. Hospodář informoval o plnění rozpočtu – dle plánu

14.  VV schvaluje odměny vedoucím soutěží družstev dospělých dle rozpočtu

15.  VV schvaluje odměny vedoucím soutěží družstev mládeže dle rozpočtu

16.  VV schvaluje odměny vedoucímu VC a OPJ dle rozpočtu

17. VV schvaluje kandidaturu J.Šmída do KR KH KO ČUS a jako delegáta na konferenci KH KO ČUS konanou dne 9. 9. 2013 v HK

18. VV schvaluje příspěvek 3000,- Kč na rok 2013 pro KH KO ČUS (pošta, schůzovní činnost, kopírování P.O.Box, …)

19. Informace o změně názvu ČSTV na ČUS (Česká unie sportu)

20. VV schvaluje všechny uložené pokuty  v soutěžích družstev 2012/13

Předběžný termín příštího jednání VV – začátek září 2013

Zapsal: Petr Marek 6. června 2013