Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Šachový tábor – zpráva trenérů

SvatavaPtackova - 20.8.2013

Zpráva o šachovém výcviku
Účastníci šachového tábora byli rozděleni do čtyř skupin podle výsledků úvodního turnaje a jejich dlouhodobé výkonnosti.
Na náplň šachových lekcí jsem se zeptala jednotlivých trenérů.
1. skupina
První skupinu vede čelný český šachový FIDE trenér pan Evžen Gonsior.
Ten říká:
V první skupině je 14 nejsilnějších, z toho 14 chlapců a 1 dívka ( Anička Vítová ).
Šachový výcvik je zaměřen na hodnocení pozice, stanovení plánu hry a techniky hry, což jsou často největší problémy mladých hráčů. Z koncovek pak věžovky, dámské koncovky a jako specialita matové vedení střelcem a jezdcem. Z aktualit byly vybrány zajímavé partie z pardubického Czech Openu, World Cupu i partie samotných účastníků. Praktické příklady byly probírány formou cvičných pozic, což je nejlepší metodou k získání potřebných dovedností.
2. skupina
Druhou skupinu vede šachový velmistr Martin Petr.
Ten říká:
Druhá skupina pracuje vzorně. Probíráme nově vydané příručky Šachy do škol a knihu Můj systém. Děti vystupují u nástěnné šachovnice s vlastními partiemi a ukazují je ostatním. Hlavní je, že nás to všechny baví.
3. skupina
Třetí skupinu vyučuje šachová trenérka Kateřina Krejčová.
Ta říká:
Při dnešní šachové lekci se ukázalo, že polovina dětí ze skupiny neumí dát mat dvěma střelci. To je ale ostuda!
Každý den děti dostávají řešitelské soutěže. Dnes jsme probírali obsazení 7. řady těžkou figurou a možnosti využití 7. a 8. řady.
4. skupina
Čtvrtou skupinu vede šachový trenér Pavel Jirásek.
Ten říká:
Ve čtvrté skupině si hrajeme, jíme Lipo a občas hrajeme šachy. Díky Lipo odměnám jsou děti patřičně motivovány a jejich výkonnost stoupá každý den mílovými kroky. Kromě standardního tréninku se s dětmi věnujeme i analýzám prestižní partie z pardubického Czech Openu: Jirásek – Šimáček.
Všechny děti jsou do lekcí velmi zapáleny a po skončení tábora jistě každý z nich stoupne výkonem minimálně o 200 ELO bodů. Pro své věrné čtenáře a fanoušky. FM Álois