Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Rozhodnutí komise rozhodčích KHŠS ve věci rozhodčího Tomáše Bydelského

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 22.3.2011

Komise rozhodčích KHŠS ve složení Jaroslav Šmíd (předseda), Lubomír Douděra, Milan Borůvka rozhodla dne 22.3.2011 ve věci rozhodčího Tomáše Bydelského takto:

Tomáši Bydelskému se ukládá trest omezení výkonu funkce rozhodčího dle čl. 9 odst. 7, písm. c) Statutu rozhodčích v trvání 7 měsíců. Trest se počíná dnem 1. 5. 2011 a spočívá v tom, že Tomáš Bydelský nebude do konce roku 2011 rozhodovat žádnou mistrovskou soutěž pořádanou KHŠS.

Odůvodnění

Komise rozhodčích KHŠS ze zápisu o utkání, zprávy vedoucího soutěže, kopií obou partiářů, vyjádření hráčů a rozhodčího zjistila následující skutkový stav. V zápase 7. kola Krajského soutěže – skupiny Západ dne 23.1.2011 (soutěž řízená KHŠS) Loko Trutnov – TJ Dvůr Králové nad Labem B působil Tomáš Bydelský jako rozhodčí.

V průběhu utkání, v době, kdy byl rozhodčí požádán domácím hráčem Markem Killarem na skutečnost, že jeho soupeř Marek Čeřovský (partie na 2. šachovnici utkání) zapisuje jeho tah až poté, co provede svůj tah a zmáčkne hodiny rozhodčí reagoval nesprávně. Neudělil trest napomenutí domácímu hráči za vyrušování hráče Dvora Králové. Hráče Marka Čeřovského sankcionoval tak, že partii ukončil – kontumoval ve prospěch domácího hráče Marka Killara.

Podle Pravidel FIDE čl. 8.1. je každý hráč povinen zapisovat průběžně tahy do partiáře, díky stanovenému tempu po celou dobu partie. Hráč může odpovědět na soupeřův tah předtím, než ho zapíše. Musí však zapsat svůj předchozí tah dříve, než provede další tah. STK došla dle předložených dokumentů k rozhodnutí, že hráč Marek Čeřovský čl. 8.1. pravidel o zapisování tahů neporušil. Nelze zpochybnit, že v okamžiku ukončení partie rozhodčím a prohlášení partie za prohranou pro údajné nezapisování tahů je v partiáři postiženého hráče Marka Čeřovského zapsán jeho předchozí tah. V žádném případě se tedy nejedná o porušení pravidel a rozhodčí neměl udělit žádný trest pro hráče Marka Čeřovského.

Rozhodnutím rozhodčího došlo neoprávněně k ovlivnění nejen partie, ale celého utkání, které po započtení kontumace ve prospěch Trutnova znamenala celkovou remízu 4:4.

Ze všech důvodů má KR KHŠS za to, že výkon rozhodčího Tomáše Bydelského neodpovídal požadavkům, které jsou na rozhodčího kladeny. Komise uložila trest zastavení činnosti do konce kalendářního roku zejména proto, že v důsledku pochybení rozhodčího došlo k ovlivnění výsledku nejen partie, ale celého utkání.

Poučení

Proti rozhodnutí KR ŠSČR je možno se odvolat v souladu s čl.3 a n. Odvolacího řádu ŠSČR k VV KHŠS do 16 dnů ode dne doručení.

V Hradci Králové dne 22. 3. 2011, Jaroslav Šmíd – předseda KR KHŠS