Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Usnesení Konference KHŠS – 22. září 2013

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 22.9.2013

Usnesení konference KHŠS, konané 22. září 2013 v Semechnici

Konference schvaluje:

1. Regionální přebor družstev 2013/14 ve 4 skupinách po 9 družstvech, jak si odhlasovali zástupci dotyčných družstev. Návrhy na varianty 3×12 a 6×6  neprošly.

2. Zprávy o činnosti VV a komisí STK, KM, KR a organizační.

3. Zprávu o hospodaření od minulé konference.

4. Krajské roční příspěvky od roku 2014 ve výši 20 Kč pro členy do 10 let, 50 Kč pro členy od 11 do 18 let a 100 Kč pro členy 19 let a starší. Věk se počítá podle ročníku narození. Konference zrušuje poplatek pro členy do 8 let ve výši 0 Kč.

5. Rozpočet na sezónu 2013/2014 podle návrhu hospodáře KHŠS s úpravou v položce KM různé, z níž bude na příjmové i výdajové straně vyčleněna zvláštní položka pro akci Olympiáda dětí v Číně. Celkový výsledek hospodaření je schodkový ve výši 1 tisíc Kč.

6. Delegáty na konferenci(e) ŠSČR v sezóně 2013/14 ve složení Jaroslav Šmíd, Jan Slavík a Zdeněk Urban, případné náhradníky určí VV.

7. Zachování stávajícího formátu KP a KS družstev pro sezónu 2014/15, návrhy na změnu 16+16 družstev neprošly.

8. Rozdělování hradeckých družstev do skupin KS zůstane v pravomoci STK, návrh na losování neprošel.

9. Zavést od sezóny 2014/15 pro hráče základních sestav družstev KP a KS povinnost odehrát v soutěži maximálně 3 partie.

Konference bere na vědomí:

10. V sezóně 2013/14 bude platit povinnost hráčů základních sestav KP a KS odehrát v soutěži nejméně dvě partie.

11. Zprávu revizní komise.

12. Informaci o hlavních změnách Soutěžního řádu ŠSČR.

Konference ukládá výkonnému výboru KHŠS:

13. Zabývat se podněty z revizní zprávy a z diskuse.

14. Zveřejnit na krajském webu úplné znění platných propozic včetně všech doplňků.