Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Úspěšné školení trenérů a rozhodčích

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 17.10.2013

Tradičně se v Janských Lázních před sezonou uskutečnilo školení a seminář rozhodčích 3. tříd. Kromě pravidelného semináře R2 se letos konalo také školení rozhodčích 2. tříd. Osvědčený lektorský sbor R1 Milan Borůvka a Jaroslav Šmíd za využití dataprojektoru seznámil 25 rozhodčích nejen se základními šachovými dokumenty, ale došlo i na praktické zkušenosti a rady z řízení utkání a na dotazy z dosavadní praxe rozhodčích.

Všichni účastníci jak školení, tak i semináře absolvovali závěrečný test připravený KR ŠSČR. Všichni ho zvládli a domů si přivezli buď prodloužení své kvalifikace, či se stali novými rozhodčími. Nejúspěšnějším účastníkem byl Václav Volman ml. z Lomnice, který test zvládl bez jediné chyby a za odměnu obdržel mapu a pohledy našeho kraje. Negativně můžeme hodnotit pouze to, že většina účastníků školení R2 nebyla z našeho kraje.

Po několika letech se konalo také školení trenérů 4. tříd. Jednodenního školení se zúčastnilo 6 frekventantů. Vzdělávání bylo zaměřeno na základní pravidla šachu, základy didaktiky a pedagogiky, lekce byla věnována také historii, další pak praktickému vedení kroužku a závěr školení základním šachovým obratům. Po 14 dnech, co se účastníci věnovali samostudiu následovala zkouška – písemná, která se skládala ze 2/3 otázek a třetiny diagramů. Z celkových 45 otázek se nikomu nepodařilo získat plný počet bodů – dvě chyby měla dvojice z Hořic Ctirad Matonoha a Otakar Dousek. Každý účastník absolvoval následně závěrečnou ústní část složenou z všeobecné a odborné části. Všichni již měli praxi z trénování, a tak projevit dostatečnou znalost nebyl pro nikoho problém. Komise již zaslala seznam na ŠSČR, který vystaví osvědčení. Mnoho úspěchů v trenérské práci.