Královéhradecký krajský šachový svaz


Prázdninový letní šachový tábor Jedlová 2014 – aktuality, pokyny pro účastníky

Jiří Bielavský, administrátor webu - 5.7.2014

Prázdninový letní šachový tábor

     Jedlová  2014

 

 • Letní tábor pro děti se zájmem o šach, hlavně z kroužků škol, DDM a šachových oddílů Královéhradeckého kraje, ročníky 1998 – 2006
 • Pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu, již 11. ročník
 • Orlické hory – Deštné v Orlických horách, chata Jedlová, www.chatajedlova.cz
 • Sobota 16. srpna 2014 (příjezd do 12:00) – neděle 24. srpna 2014 (odjezd 9:00 – 11:00)
 • Cena 3.800 Kč, pro hráče z listiny talentů 3.000 Kč
 • V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
 • U chaty je hřiště, bazén, stůl na ping-pong , stolní fotbal, šipky

 

Aktualita

5. 7. – všichni účastníci tábora jej mají uhrazený.

V pátek 30.5. proběhla schůzka vedoucích a trenérů, kde se jednalo o přípravách šachového tábora.
Přečtěte si níže Pokyny pro účastníky. Všichni poštou obdrží potřebné dokumenty k přijetí dítěte na tábor, aby je mohli řádně vyplnit.
Níže je uveden seznam účastníků.

Seznam přihlášených účastníků

 1.	 *Buločkin Martin – Rychnov nad Kněžnou
 2.	 *Vít Ondřej – Náchod
 3.	 *Pražák Viktor – Hradec Králové
 4.	 *Marxová Šárka – Jaroměř
 5.	 *Ležík Jan – Hradec Králové
 6.   Janouch Jáchym Štěpán – Jičín
 7.	 *Kratěnová Kristýna – Hradec Králové
 8.	 *Gloser David – Hradec Králové
 9. 	 *Gloser Tomáš – Hradec Králové
10.	 *Sucharda David – Hradec Králové
11.	 *Sucharda Tomáš – Hradec Králové
12.	 *Kratochvílová Kristýna – Všestary
13.	 *Ranný Lukáš – Hradec Králové
14.	 *Solař Filip – Hradec Králové
15.	 *Šolc Filip – Podhorní Újezd
16.	 *Golka Dalibor – Hradec Králové
17.	 *Kraus Lukáš – Lázně Bělohrad
18.	 *Blažek Michal – Hradec Králové
19.	 *Černý David – Police nad Metují
20.	 *Wagner Vojtěch – Hradec Králové
21.	 *Píše Michal – Ústí nad Orlicí
22.	 *Píše Jiří – Ústí nad Orlicí
23.	 *Ptáček Tomáš – Hradec Králové
24.	 *Vít Jakub – Hradec Králové
25.	 *Vítová Anna – Hradec Králové
26.	 *Malák Petr – Hradec Králové
27.	 *Drašnar Lukáš – Nové Město nad Metují
28.	 *Rokoš Filip – Hradec Králové
29.	 *Příhodová Petra – Hradec Králové
30.	 *Holman Zdeněk – Trutnov
31.	 *Horák Jan – Rychnov nad Kněžnou
32.	 *Václavík Jiří - Hajnice
33.	 *Marek František – Hradec Králové
34.	 *Kopysov Filip – Šárovcova Lhota
35.	 *Šulcová Tereza – Hradec Králové
36.	 *Cibulka Josef – Česká Metuje
37.	 *Matonoha Petr – Bruntál
38. 	 *Trojtl Jan – Police nad Metují
39. 	 *Vašíček Petr – Náchod
40.	 *Hrdina Filip – Letohrad
41.	 *Bém Tadeáš – Kunvald
42.	 *Hebr František – Klášterec nad Orlicí
43.	 *Haas Matouš – Pastviny
44.	 *Řehák Jan – Kunvald
45.	 *Zlatník Jiří – Klášterec nad Orlicí
46.	 *Poche Jan – Žďár nad Metují
47.	 *Hilscher Martin – Hronov
48.	 *Kořínek Vojtěch – Hradec Králové

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY – INFORMACE PRO RODIČE A DĚTI
CO VZÍT NA TÁBOR
A. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ( vydává dětský lékař, je platný 1 rok ). Přivezte prosím kopii, neboť si tento posudek musíme nechat. Podepsané písemné prohlášení (potvrzení o bezinfekčnosti). Nejlépe použijte zaslaný nástupní list. Dále převezmeme průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii, Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách a Souhlas s fotografováním.Všechny tyto dokumenty musí zákonný zástupce předložit zdravotníkovi. Bez nich nelze dítě na tábor přijmout.
B. Oblečení na týden vhodné pro sport i do lesa v podhorských podmínkách – dvě teplákové soupravy, bunda, pláštěnka, dvoje botasky, holínky, obutí dovnitř, čepice, další dle uvážení rodičů.
C. Hygienické a zdravotní potřeby: dva ručníky, žínka, mýdlo, zubní pasta, kartáček, opalovací krém, léky podle potřeby dítěte.
D. Ostatní vybavení: sešit na poznámky, psací potřeby, hrnek na pití z umělé hmoty označený, plastovou láhev na pití (podepsanou).
E. Kapesné doporučené 200 Kč. Děti budou mít vše placené.
F. Doporučeno: magnetické nebo kapesní šachy, 3 vlastní partie k rozboru, brýle proti slunci, pálka na stolní tenis, hra, kniha, baterka, jmenovka na zavazadle.
G. Drahé věci kvůli možnosti poškození nebo i ztráty nedoporučujeme, stejně tak mobil, na vlastní riziko, pouze pro komunikaci mimo program tábora. Rozhodně nebrat nebezpečné věci, např. nože.

DENNÍ REŽIM
7:15 budíček, 7:25 rozcvička,7:45 snídaně, 8:30 – 12:00 výukové lekce (v průběhu svačina), 12:30 oběd, 14:00 – 17:30 sportovní program (v průběhu svačina), 18:00 večeře, 19:00 večerní program (besedy, turnaje, soutěže), 21:00 – 22:00 večerka (dle věku), pití celodenně.
Plánován je jeden celodenní pěší výlet do okolí.

PRVNÍ A POSLEDNÍ DEN
Sobota 16. srpna 2014 – příjezd od 11:00 do 12:00.
Neděle 24. srpna 2014 – odjezd od 9:00 do 11:00, dopravu zajišťují rodiče.
Stravování začíná 16. 8. obědem a končí 24. 8. snídaní.
Adresa: chata Jedlová, Deštné v Orlických horách, 517 91
Upozornění pro rodiče: návštěvy bez vážného důvodu nejsou vhodné vzhledem k ostatním dětem. Telefonické spojení na vedoucí tábora: Svatava Ptáčková – 731 78 22 33

 

 

Program tábora

 

 • Sport, hry, turistické výlety do okolí Deštného v Orlických horách: táborová hra bude mít téma Asterix a Obelix
 • Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)

 

 

Vedení tábora

 

 • Hlavní vedoucí: Mgr. Svatava Ptáčková
 • Trenéři: Ing. FM Evžen Gonsior, čelný český šachový trenér,

Mgr. GM Martin Petr, šachový velmistr,

FM Tomáš Kraus, KM Petr Tázlar

 • Zdravotnické zabezpečení a zástupce:  Mgr. Lenka Nožičková
 • Vedoucí: Martin Šedivý, KM Jakub Šafařík, Tomáš Karásek

 

 

 

Informace a přihlášky

 

 • Mgr. Svatava Ptáčková, tel. 731 78 22 33
  e-mail: SvatavaPtackova@seznam.cz
 • Termín přihlášek do 31. března 2014 pro děti s výkonnostní třídou z KHŠS, do 30. dubna 2014 pro ostatní zájemce
 • Kapacita tábora je nejvíce 50 dětí
  • Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/?cat=15

 

K účasti srdečně zve Mgr. Svatava Ptáčková, vedoucí tábora

 

 

 

Pokyny a informace k přihlášce

 

 

Přihlášku (následující, 3. stránka) vytiskněte, čitelně vyplňte (nebo vyplňte v počítači a vytiskněte)  a celou stránku zašlete do 31. 3. nebo do 30. 4. 2014 v písemné podobě (nutné) na adresu:
Svatava Ptáčková, Kyjevská 444, 503 41 Hradec Králové 7

 

Použijte obyčejnou poštu, nedostanete-li do 4 pracovních dnů vyrozumění, informujte se na tel. 731 78 22 33  nebo e-mailem na  SvatavaPtackova@seznam.cz

Rodné číslo je nutné k úrazovému pojištění dětí a nebude nikomu jinému poskytnuto.

 

Účastnický poplatek 3800,- Kč uhraďte do 31. května 2014 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka):  2500034513/2010 variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD  (příklad: 3. 6. 1993 = 930603). Na požádání vystavíme fakturu.

 

Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.

 

Storno poplatky:

Do 1. 8. 2014                 500 Kč

Po  1. 8. 2014              1000 Kč

 

Podmínky účasti dětí na táboře

a)     Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.

b)     Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).

c)     Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z  nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č. 258/2000 Sb.

Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte do tábora.

 

Kapacita tábora je omezená počtem 50, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.

 

 

Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován. Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS: http://www.chess.cz/kraje/khss/tabor2014.htm

 

Prázdninový letní šachový tábor Jedlová  2014

Přihláška

Jméno dítěte:
Rodné číslo:
Zdravotní pojišťovna:
Zákonný zástupce:
Celá adresa bydliště včetně PSČ:
Telefon, e-mail:
Kontaktní osoba a telefon pro urgentní případy po dobu trvání tábora:
Velikost trička: 128  134  140  146  152  158  164  S  M  L  XL  XXL
Zdravotní omezení a jiná sdělení:
Vystavení faktury (název organizace, adresa, IČ, požadovaný text):
V případě zvláštních okolností, zajistím okamžitý odvoz dítěte domů ( onemocnění, závažné nedodržení a opakované porušování táborového řádu ).
Seznámil(a) jsem se se zaměřením, programem tábora a táborovým řádem.  Souhlasím s podmínkami účasti dítěte na táboře.
Datum, podpis zákonného zástupce:

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TÁBOŘE  (§ 9 zákona č. 258/2000 Sb.)

a)     Dítě je zdravotně způsobilé k účasti na dané akci.

b)     Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).

c)     Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z  nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na tábor můžeme přijmout jen dítě  splňující výše uvedené požadavky.

Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte do tábora.

 

Na přijetí dítěte do tábora není nárok. O přijetí bude zákonný zástupce informován. Seznam účastníků tábora bude přístupný na internetové stránce KHŠS:

http://www.chess.cz/kraje/khss/tabor2014.htm

                                         Táborový řád

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení dítěte z tábora, se zákonný zástupce dítěte zavazuje na své náklady zajistit neprodlený odvoz dítěte domů.

Každý účastník tábora

 • se bude řídit ustanovením vedení tábora, která jsou závazná.
 • se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky.
 • se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého trenéra, vedoucího a ostatních dospělých.
 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče.
 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji.
 • se bez vědomí a svolení svého vedoucího nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí.
 • je povinen udržovat svůj pokoj, ostatní prostory chaty a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu.
 • chrání přírodu živou i neživou.
 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním.
 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní.
 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu. Šetří zařízení chaty a sportovní potřeby.
 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu.
 • nastupuje k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo.
 • si za své věci zodpovídá sám. Drahé věci brát na tábor se  nedoporučuje. Mobil pouze na vlastní riziko. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost.
 • při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu táboru ani svým rodičům.

Každý účastník tábora dodržuje

 • zákaz konzumace hub a zmrzliny.
 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin, které se kazí.
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů.
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího.
 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp. je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.
 • zákaz navštěvování cizích pokojů bez přítomnosti těch, co tam bydlí. Po večerce musí být každý na svém pokoji. Do všech pokojů mají povolen přístup všichni dospělí.
 • zákaz vstupu do kuchyně.
 • zákaz používání nebezpečných věcí (nožů, sprejů, atd.).
 • zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných látek či psychotropních látek.

Návštěvy táborníků na táboře

bez vážného důvodu nejsou vhodné vzhledem k ostatním dětem.

Propozice tábora 2014 ke stažení