Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Konference ŠSČR – jak dál v šachovém hnutí

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 8.3.2014

Před týdnem proběhla na tradičním místě v Havlíčkově Brodě Konference ŠSČR. Organizátorem akce nebyl po dlouhých letech Václav Paulík, který funkcionařinu (po veleúspěšném a cenami štědře dotovaném Polofinále dorostenců a MČR dorostenek) koncem roku pověsil na hřebík. Konference byla po dlouhých letec h dvoudenní (naposledy tomu tak bylo ve Znojmě  v dobách bojů Česko x Morava).

První den se schůzovalo do 23 hodin, druhý den pokračovalo jednání od 9 do necelých 19 hodin. Oproti předchozím letům nebyla hlavní téma výše příspěvků – to v minulosti znamenalo několikahodinové diskuse.  Nejvíce času zabrala změna stanov – naši zástupci připravili několik stránek změn. Nejdiskutovanější však byla otázka sympatizantů – více jak hodinu se jednalo o správném výrazu, a jak to správně zanést do stanov. Smyslem sympatizantů spočívá ve zvyšování členské základny.

Hlavním bodem programu byla volba nového vedení svazu. Nejen v zákulisí, ale i z vedení svazu bylo deklarována snížení počtu členů VV na 5, s tím, že by předsedové  odborných komisí (STK, KM, KR, …) nebyl členem VV. Byla snaha zvolit takovýto výbor již nyní, proto jsem přijal výzvu kandidovat, reálné bylo, že bych mohl být ve výboru nejstarší! Zvolena však byla kompletní kandidátka a tak druhé kolo nenastalo.

Co očekávat od nového VV? Změna nastala na postech předsedy KM – ten již představil na webu své priority a návrh práce KM. Novou komisí je komise pro marketing a komunikaci, bez které ze žádná organizace, která chce jít vpřed neobejde. Je otázkou, zda se vize podaří realizovat.  Motorem šachového svazu jsou oddíly  a kraje, na něž se při propagaci a komunikaci zatím pozapomíná, čehož jsme svědky každoročně na naší krajské konferenci.  Návrh , aby na svazové akce, které propagují šachy byli zváni i zástupci krajů hodnotil předseda jako dobrý nápad.

Tak jako před rokem bylo snahou zástupců našeho kraje změnit rozhodnutí svazového orgánu. ŠK Lípou se loni odmítla konference zabývat, oddíl zareagoval nejlépe jak mohl a v MČR 4 členných družstev  se i  v následujícím roce probojoval  na stupně vítězů. Letos to bylo sporné rozhodnutí  KM ve věci udělování divokých karet na MČR, kdy KM udělila divokou kartu a VV jako odvolací orgán sdělil, že nepřezkoumává důvody a správnost rozhodnutí, ale jen formální stránku věci. Divokou kartu tak dostal hráč výkonnostně slabší o 300 ELO. Snahou bylo změnit toto rozhodnutí – divokou kartu však delegáti neudělili.  Ze zkušeností vím, že ne všichni nominovaní hráči na MČR přijedou, a tak má jistě šanci se zúčastnit MČR i hráč našeho kraje, který by tak mohl bojovat o stupně vítězů. Snad nenastane další nečekaný tah od KM ŠSČR a pořadatelů MČR. Odstupující předseda KM asi tušil kritiku, a tak jednání  před tímto bodem opustil. Na stížnosti na pořádání mistrovských akcí v kategoriích mládeže – ceny, místo pořádání, ubytování, …  bylo argumentováno, že se to přece dělá pro byznys … na oficiální stížnost, kterou zaslal Ortex HK na podmínky ubytování posledního Hrdoňova slíbil předseda svazu v nejbližší době odpovědět.

Zajímavá byla argumentace na dotaz RK jak je to se smlouvou s Ave Kontaktem na šachový materiál (šachy a hodiny), který se vloni zakoupil – odpověď byla – že je to složité,  nebude jedna smlouva, ale hned několik smluv, které na sebe budou navazovat  – pronájem, údržba, odprodej, reklamní služby  ….

Příkladný byl také návrh od našeho delegáta na zřízení rozhodčí komise, která by byla orgánem, který by rozhodoval o odvoláních proti rozhodnutí VV.  V usneseních je úkol pro VV zabývat se tímto návrhem.

Celou konferenci byl přítomen reprezentační trenér GM Vlastimil Jansa, který se ve svém příspěvku  zaměřil především na mužskou reprezentaci a snahu uspět letos na Olympiádě družstev v Norsku, kam pojede nejsilnější sestava. Hovořil také o potřebě podpory mládeže, nás může jen mrzet, že podpora Olympiády družstev mládeže bude letos ze svazu nulová.

O tom, že náš svaz nemá jen v logu „O tah napřed“ svědčí to, že jen náš a JMŠS referoval na svých stránkách o této akci on-line.

Náš krajský svaz má ve svazových orgánech dvojí zastoupení – předsedou revizní komise se stal Zdeněk Urban, jedním z členů této komise Miroslav Pavlíček.