Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Zápis z 16. VV 29. dubna 2014

Petr Marek - 13.5.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek

 1. STK – předseda informoval o ukončených soutěží družstev

 2. STK předseda informoval o ukončených OP jednotlivců : Hradec Králové Trutnov,

 3. VV projednal navržené pokuty, po vyjádření některých oddílů upravil a následně schválil (příloha)

 4. VV se seznámil s návrhem propozic soutěží družstev pro příští sezonu

 5. VV schválil odměny vedoucím dlouhodobých soutěží (snížení u u jednoho vedoucího)

 6. STK vypíše anketu k hracímu tempu v KP (možnost pomalejšího již od nové sezony) – osloveni budou účastníci KP 2014/15, v případě změny – anketa i v KS

 7. KR – předseda informoval o nových pravidlech FIDE (platnost od 1.7.2014), doporučuje všem rozhodčím absolvovat některý ze seminářů, který pořádá KR ŠSČR ve více městech, více na webu ŠSČR

 8. VV bere na vědomí stanovisko oddílu Ortex HK k udělení divoké karty MČR mládeže, vzhledem k vyjádření konference ŠSČR bere za uzavřené

 9. VV se zabýval přípravou volební konference KHŠS, předběžný termín 21.9.2014

 10. VV rozhodl o vrácení 50 % startovného za odhlášení družstva ze soutěže

Předběžný termín příštího jednání VV – červen 2014

Zapsal: Petr Marek 5.května 2014