Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z 18. VV 21. srpna 2014

Petr Marek - 1.9.2014

Přítomni: VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek  RK: L.Drahotský

  1. STK – předseda informoval o stavu přihlášek soutěží družstev – KP přihlášen plný počet oprávněných účastníků, KS přihlášeno 23 účastníků – STK snaha doplnit na 24

  2. VV se zabýval přípravou volební konference KHŠS , schválen termín neděle 21.9.2014, Libřice, kandidátům na funkce ve VV bude poskytnut prostor  na webu pro představení programu

  3. VV schvaluje odměny za práci ve VV KHŠS , webmaster a RK KHŠS  dle rozpočtu

  4. Komise rozhodčích připravuje školení 3. a seminář 2. a 3. tříd – sobota 4. října Janské Lázně

  5. KM – zaslán podnět KM ŠSČR o navýšení počtu hráčů  z KHŠS na MR v rapidu v kategorii H14

  6. KM – probíhá tábor – informace na webu KHŠS

  7. Hospodář informoval o stavu hospodaření , čerpání položek  dle plánu

Předběžný termín příštího jednání VV – po konferenci, konec října 2014

Zapsal: Petr Marek 23.srpna 2014