Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis VV KHŠS ze dne 30.10.2014

Miroslav Pavlíček - 8.11.2014

Zápis schůze VV KHŠS v Hradci Králové dne 30.10.2014
Přítomni: Šmíd, Slavík, Pavlíček, Marek, John
1. Hospodaření KHŠS – zprávu přednesl Jan Slavík
a) oproti rozpočtu byly ušetřeny náklady na konferenci KHŠS
b) bude provedena kontrola plateb za hráče (cizince) v dlouhodobých krajských soutěžích –
zodpovídá Marek
c) VC v Hradci Králové byla řádně vyúčtována
d) účast dětí v Harrachově na Mistrovství Čech bude částečně hrazen z grantu
e) soustředění talentů na školní rok 2014/2015 – k dnešnímu dni má uhrazeno 27 dětí
f) vzhledem k malému úročení na spořícím účtu budou nevyužívané prostředky převedeny na termínovaný vklad – zodpovídá Slavík
2. Zpráva komise mládeže – přednesl Jiří John
a) Byla ustanovena nová KM KHŠS – komise bude 7 členná – včetně jejich oblasti působení
(John – předseda, Šmíd – místopředseda a vedoucí SCM, Bydelský – školy, Tobišková – KSŽD,
Brož – turnaje jednotlivců, Kratochvíl – KPŽD, Killar – Velká cena).
VV schvaluje složení KM KHŠS (hlasování : 5 -0 -0)
b) byla konstatováno, že KPŽD má vyšší počet týmů oproti loňsku ze 4 na 6, začínají docházet
přihlášky na KSŽD, všechny mládežnické akce na sezónu 2014/2015 jsou rozděleny a
proběhnou.
c) VV schvaluje nové bodové ohodnocení oddílů za práci s mládeží (hlasování 5 -0 – 0)
d) s ohledem na nové bodové ohodnocení oddílů bude nutné spočítat počet odehraných
partií hráči narozenými 1996 a mladší v dlouhodobých krajských soutěžích 2014/2015 –
zodpovídá Pavlíček)
e) byly diskutovány otázky kolem další ročníku šachového tábora (vedoucí tábora, zajištění
místa konání, cenové relace atd.) – předběžné propozice tábora předloží John na příštím VV
3. Komise rozhodčích – přednesl Jaroslav Šmíd
a) v sobotu 4.10.2014 proběhlo školení rozhodčích v Janských Lázních – máme 3 nové
rozhodčí III. Třídy – Ondřej Trojan a Jakub Kalenský ze Spartaku Vrchlabí a Roman Šolc ze
Slavie Hradec Králové
b) Další školení rozhodčích proběhne 15.11.2014 v Hradci Králové
4. Komise STK – zprávu přednesl Petr Marek
a) bylo schváleno složení STK (Petr Marek – předseda, Otakar Dousek , Michal Cerha , Václav
Portych , David Hepnar, Ladislav Mach, Vlastimil Jonáš) hlasování 5-0-0
b) byly zahájeny dlouhodobé krajské soutěže 2014/2015
c) byly vyhlášeny konkurzy na krajské soutěže dospělých, již se uskutečnil Bughouse v rámci
OPEN Hradec – Jezbera, Krása
d) do vypsaných konkurzů je nutné doplnit konkurz na závěrečné dvoukolo KP družstev
e) byla diskutována situace kolem kontumace týmu Vrchlabí C – čeká se na vyjádření Lomnice
B, zda souhlasí se sehráním nového zápasu či zda zůstane u kontumace
f) byla diskutována situace kolem číslování kol v KS – kolo označené jako poslední kolo
nebude odehrané jako poslední – upřesňující informace budou zveřejněny v dalším
zpravodaji příslušné soutěže
g) nominace na MČR juniorek a polofinále MČR juniorů – Rojíková, Kožúšek, Ptáček, Kabelka,
Šedivý, Nekvinda, Kratochvílová
h) nominace na MČR v blesku – Kořínek, Vološin, Ptáček
5. Diskuze, různé
a) Dne 25.11.2014 proběhne VV ŠSČR. Předběžně se chystá na jednání Šmíd.
b) Jirka John informoval o situaci kolem projektu Šachy do škol. Bylo konstatováno, že je
škoda, že je v projektu pouze Bílá Třemešná, ačkoli na některých školách v kraji též šachy
jsou.
c) spolu se školením rozhodčích proběhne též školení trenérů IV. tříd a seminář učitelů škol
zaměřený právě k projektu šachy do škol – absolventi obdrží osvědčení akreditované MŠMT.

Zapsal Miroslav Pavlíček, sekretář KHŠS
V Hradci Králové dne 30.10.2014