Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis schůze VV KHŠS ze dne 22.4.2015

Miroslav Pavlíček - 2.5.2015

Zápis schůze VV KHŠS v Hradci Králové dne 22.4.2015
Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, J.John, M.Pavlíček
Hosté: K.Šulc, R.Šolc, V.Kablukov, S.Ptáčková
1. J. Slavík informoval o řádném plnění rozpočtu
2. J. Slavík informoval o schválených grantech z KÚ 78 000 Kč, a dotaci ze ŠSČR na KTCM (krajské tréninkové centrum mládeže) ve výši 42 700 Kč,
3. Zpracovat koncepci sportovního centra a poslat manažerovi KTCM (Šmíd, John)
4. P. Marek informoval o postupech a sestupech krajských družstev v dlouhodobých soutěžích
5. Bylo vyhodnoceno dvoukolo KP družstev v Janských Lázních, byla shledána pozitiva i negativa, včetně prozatím nedořešeného vyúčtování.
6. Byly schváleny pokuty za dlouhodobé soutěže (seznam bude vyvěšen na webu KHŠS – předseda STK)
7. Byla doladěna technická pomoc od VV KHŠS pro ŠŠPM Lipky ohledně MČR družstev mladších žáků 12.- 14.6. v Hradci Králové
8. Vzhledem k nedostatečnému organizačnímu zajištění KP do 14 a 16 let v Robousích, byla organizátorům ŠK Jičín ponížena odměna na polovinu plánované částky – 750 Kč.
9. Byly schváleny plánované odměny rozhodčím dlouhodobých soutěží
10. P. Marek informoval o rozhodnutí O. Douska nepokračovat ve vedení KP družstev. KP děkuje za vedení KP. Bude se hledat nástupce.
11. Vítězové KP 14 a 16 mají slevu 1200 Kč na pobyt při KPJ dospělých v Janských Lázních
12. VV pověřuje O. Douska zpracováním Ročenky KHŠS
13. VV byl informován o udělení ocenění „osobnost sportovních svazů“ pro Jiřího Bielavského při akci Nejúspěšnější sportovec roku kraje
14. KM vyhlásila (ve spolupráci s Pardubickým ŠS) školení trenérů 3. a 4. třídy – viz web KHŠS