Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis schůze VV KHŠS dne 2.6.2015

Miroslav Pavlíček - 18.6.2015

Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, J. John, P. Marek, M. Pavlíček
Hosté: R. Šulc, K. Šolc
1. J. Slavík informoval o stavu financí KHŠS (granty KÚ, vyplacení rozhodčích okresních a krajských soutěží, KPJ Janské Lázně, platby za tábor.
2. J. Slavík upozornil na nezveřejnění seznamu pokut za dlouhodobé krajské soutěže. Zodpovídá P. Marek. Termín ihned.
3. J. Šmíd informoval o proběhlém školení trenérů – máme 2 nové trenéry IV. třídy a 2 obnovené III. třídy. 3. třída – 9 uchazečů
4. P. Marek informoval o průběhu a závěrech rozšířené STK v Havlíčkově Brodě (schválení pokut, rozdělení družstev I. a II. lig, nový soutěžní řád – neomezený počet volných hráčů v družstvu, novinky v zápočtu FIDE v dlouhodobých soutěžích).
5. Hledá se nový vedoucí KP místo odstoupivšího O. Douska, zájemci se mohou hlásit předsedovi STK.
6. J. Šmíd informoval o chystaném školení rozhodčích – podzim- dělat školení nových 2. tř.? (musí být na 2 dny)
7. VV KHŠS vzal na vědomí informaci J. Johna o nové listině talentů.
8. M. Pavlíček informoval o Zimní olympiádě mládeže v Ústeckém kraji, kde budou opět šachy.
9. Zástupci ŠŠ Lipky informovali o přípravách na MČR družstev, svaz uhradí kauci za půjčení materiálu od ŠSČR
10. Byla diskutována příprava krajské konference KHŠS. Předběžný termín 13.9.2015, předběžné místo konání Lázně Bělohrad (Hořice).
11. Byly diskutovány odměny mládeži za reprezentaci KHŠS na republikových soutěžích.
12. Příprava tábora: Současný stav přihlášek 45 dětí – stále jsou tedy volná místa, 19.6.2015 bude schůzka vedoucích tábora.
13. TCM – zaslány na ŠSČR požadované dokumenty za KHŠS
14. VH KH KO ČUS se bude konat 24. června v HK – účast předseda KHŠS
15. VV schvaluje dodatek smlouvy o součinnosti na rok 2005 mezi KH KO ČUS a KHŠS ve výši 3000,- Kč

Příští schůze VV proběhne na šachovém táboře