Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachový tábor – 4. den

Svatava Ptáčková - 19.8.2015

4. den – 18.8.2015
Dopolední program dětí šachového tábora je vždy věnován šachům. Nebylo tomu jinak ani tento den. První skupina rozebírala partie. Druhá skupina řešila kombinace na blokádu polí, ukazovala si partie Karpova a rozebírala vlastní partie. Třetí skupina vždy zahajuje svou lekci paměťovými cviky, řešila diagramy a pokračovala v tématu Robert Fischer. Čtvrtá skupina procvičovala notaci – zápis pozic, partií a četli si o Karpovovi.
Celý úterní den propršelo, a tak jsme byli nuceni být celé odpoledne uvnitř chaty. I přes to měly děti o zábavu postaráno. Vyrobily si své vlajky, které mají za úkol reprezentovat dobré jméno jejich týmu, a potom si zahrály populární živé člověče nezlob se. Sklidilo obrovský úspěch. Čas před večeří se ještě využil na procvičení šachových znalostí zábavnou formou. Oproti prvnímu dni byly již znalosti o mistrech mnohem větší.
Po večeři šly první dvě šachové skupiny na přednášku hosta našeho tábora FM Luboše Roška. A po ní vypukla simultánka. Luboš Roško hrál proti 20 šachistům a všechny porazil. Po své hře nejvíce ocenil partii, kterou hrál s Filipem Rokošem, Pepou Cibulkou, Davidem Gloserem a Michalem Píšem. Ti byli po zásluze odměněni.