Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Zápis z jednání VV KHŠS 27. 8. 2015

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.9.2015

Zápis schůze VV KHŠS konané 27.8.2015 v Hradci Králové

Přítomni:

za VV: J. Šmíd, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek, J. John

za RK: Z. Urban, S. Ptáčková

hosté: J. Šafařík

 1. J. Šafařík informoval o(negativních jevech na šachovém táboře, především poukázal na nevhodné nakládání s finančními prostředky. Z. Urban navrhl důslednou kontrolu účetnictví šachového tábora. Proběhla diskuse nad celkovou filosofií tábora.
 2. J. Slavík informoval o hospodaření KHŠS, v tuto chvíli ještě není kompletní vyúčtování šachového tábora. Informoval též o návrhu rozpočtu, který bude předložen konferenci KHŠS. Informoval o zpožděných platbách za startovné v dlouhodobých soutěžích KHŠS. Vzhledem k některým otazníkům (zpožděné platby) bude definitivní návrh rozpočtu schválen per rollam před konferencí KHŠS.
 3. Byla diskutována možnost změny tempa a systému soutěže v RP (za účelem možného zastavení poklesu počtu účastníků v této soutěži). Měla by to více zatraktivnit nejnižší soutěž především pro mladší hráče.
 4. P. Marek informoval o stavu přihlášek do dlouhodobých soutěžích. KS – pouze 23 přihlášek, RP zatím 30 přihlášek, očekává se navýšení přihlášek (termín do 31.8.). Vzhledem k odmítnutí zaplacení pokuty Sokola Hradec Králové hrozí jeho vyřazení ze soutěží pro rok 2015/2016. Termín zaplacení je do 31.8. Je možné se poté odvolat ke konferenci KHŠS.
 5. Vedoucí KP – stále není oficiálně určen. Jsou dvě varianty a definitivní bude určena do konference.
 6. O konání či nekonání dvojkola KP rozhodne opět jako v loňském ročníku konference KHŠS hlasováním družstev účastnících se KP.
 7. Byly schváleny a budou vyplaceny odměny STK.
 8. P. Marek – STK je pověřen vypsáním a zveřejnění konkurzů STK do konce září.
 9. J. John informoval o termínech soutěží mládeže – ubydou dva termíny pro krajské soutěže z důvodu změny systému ligy dorostu
 10. J. John je pověřen vypsáním a zveřejnění konkursů KM KHŠS do konce září.
 11. S. Ptáčková doplnila některé informace k šachovému táboru a předala účetní doklady J. Slavíkovi.
 12. Školení nových rozhodčích je plánováno – bude až poté co VV ŠSČR se vyjádří k navrženým – převratným změnám předložených KR ŠSČR.
 13. Je plánována telekonference s předsedou ŠSČR V. Novotným na konferenci KHŠS.
 14. Ročenku KHŠS zpracovává Otakar Dousek. VV KHŠS zajistí vydání do konference KHŠS.
 15. Oslavenci budou vyhodnocení na konferenci KHŠS.
 16. M. Pavlíček ve spolupráci s L. Brožem zajistí organizační záležitosti konference KHŠS.
 17. VV schválil propozice soutěží družstev mládeže.
 18. VV schválil krajskou ekonomickou směrnici předloženou hospodářem.
 19. Předseda informoval o jednání VV ŠSČR a schůzi předsedů KŠS s VV ŠSČR.
 20. KHŠS chystá krajskou výpravu na M Čech mládeže (říjen Harrachov) – informaci zveřejní na webu hospodář.
 21. KM – závěrečné zkoušky trenérů T3 se uskuteční koncem září.
 22. KM – šachy budou na Olympiádě dětí a mládeže – leden 2016 – Ústecký kraj.
 23. KM předložila listinu talentů pro sezonu 2015/2016.