Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Rezignace S. Ptáčkové na členství v RK KHŠS, reakce T. Bydelského

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 13.11.2015

Vážení pánové,

na základě událostí v šachovém prostředí KHŠS v posledním období a po zralé úvaze podávám ke dni 13.11.2015 rezignaci na funkci člena revizní komise KHŠS.

K tomuto kroku mě vede dle mého názoru zejména klesající úroveň řízení KHŠS ze strany VV a tím pádem neutěšený stav v krajském šachovém hnutí.

Mým cílem naopak byla od období, kdy jsem se do funkcionářské činnosti na krajské úrovni zapojila, snaha kvalitu organizace šachů na úrovni kraje pozvednout. Pochopila jsem však, že za současného funkcionářského stavu v rámci struktur KHŠS nelze efektivní spolupráce a korektních vztahů dosáhnout a bez toho není možno pozitivní změny realizovat. Za této situace nehodlám být nadále s vedením KHŠS spojována.

Prosím o uveřejnění této informace na webu KHŠS.

 

S pozdravem

Svatava Ptáčková

——————–

Jednostranné prohlášení S. Ptáčkové vůči VV KHŠS mne vadí. Mělo by tam být i prohlášení druhé strany. Tomáš Bydelský

Z tohoto důvodu žádám o zveřejnění mé otevřené odpovědi na webu KHŠS.

Myslím,že je velice dobře, že odcházíte z KHŠS. Domnívám se, že to bude možná lepší, když tam skutečně nebudete, problémem vedení VV je hlavně to, že to, co oni dělají, nikdo nechce dělat. Kdyby se našli nějací lidé, kteří by to převzali, tak věřím pevně tomu, že by se ještě rádi svých funkcí i zbavili. Jenomže, však to znáte, kde nic není, tak tam ani v budoucnu nic nebude.

Můj osobní dojem z vašeho působení v KHŠS není moc dobrý. Vycházím ze základního sporu, co jsme spolu měli, kdy jste se nedokázala k tomu postavit čelem a zahrát celou věc do autu. Dále, Vaše abdikace z pozice KM KHŠS jenom proto, že výbor KHŠS nedokázal protlačit Vašeho syna na turnaj vyšší sféry či do reprezentace. To už přímo zavánělo karierismem. Ze své minulosti jsem takové lidi poznal také. Pokud byly jejich děti mladší, tak se mohli přetrhnout, aby dělali trenéry či ve výborech a sotvaže dorostli, tak s tím tito rodiče švihli. A vy děláte totéž.

Já být Vámi, tak bych spíše podpořil práci současného VV, či převzal nějakou z těch funkcí, která Vám nejvíc vadí. A nabrat na trase lidi, kteří  Vám vyhovují a změnit celý systém. Ne to raději se budete užírat a kritizovat, to umí každý.

Mějte se tedy i nadále krásně.

S+!

Tomáš Bydelský

—————

Z postu předsedy KHŠS děkuji Svatavě Ptáčkové za činnosti, které pro blaho KHŠS vykonala. Poděkování si zaslouží především za několikaleté vedení šachového tábora a za organizování soustředění talentů.

Jaroslav Šmíd