Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis VV KHŠS ze dne 24.11.2015

Miroslav Pavlíček - 8.12.2015

Přítomni: J. Šmíd, J. Slavík, P. Marek, J. John, M. Pavlíček

1. Informace o rezignace S. Ptáčkové na člena revizní komise KHŠS. Na webových stránkách KHŠS bude zveřejněna informace, aby se případní zájemci o tuto funkci hlásili předsedovi revizní komise Z. Urbanovi. Ten vybere z uchazečů nového člena a předloží VV KHŠS k potvrzení do funkce.

2. Byly projednány podané přihlášky do konkurzu na pořadatele šachového tábora. S oběma uchazeči budou projednány připomínky VV, především k otázkám personálního obsazení. Sekretář KHŠS odešle oběma uchazečům připomínky VV KHŠS a požádá oba uchazeče o doplnění přihlášky. Na základě tohoto doplnění bude 10.12.2015 na dalším jednání VV KHŠS vybrán vítěz konkurzního řízení. VV děkuje Svatavě Ptáčkové za vedení posledních šesti ročníků tábora.

3. Zpráva hospodáře KHŠS
a) Konference KHŠS vyšla finančně lépe než v předchozích letech.
b) Školení rozhodčích bylo finančně úspěšné, školení trenérů pak naopak v mírném minusu.
c) Řádně byly vyplaceny odměny rozhodčím KPŽD a pořadateli VC v Studnici
d) Byly vybrány platby za cizince v dlouhodobých krajských soutěžích. Nedoplatek je evidován pouze u Dvora Králové v KP – tito hráči nemohou do zaplacení nastoupit k utkání.
e) Hospodář KHŠS eviduje poměrně nízké procento vybraných plateb za soustředění talentů.
f) Díky grantu z Krajského úřadu svaz finančně podpořil všechny naše hráče na M Čech mládeže v Harrachově
g) VV KHŠS schvaluje proplacení poplatku FIDE za vedoucí krajských soutěží
h) Byla zamítnuta platba faktury Sokolu HK za pořádání OPJ v Hradci Králové v uplynulém ročníku. Bylo konstatováno, že tato platba již proběhla, což bylo posléze odsouhlaseno i účetní Sokola HK.

4) Zpráva předsedy STK KHŠS
a) Byly zahájeny dlouhodobé krajské soutěže družstev
b) Nominace na MČR v blesku – J. Flašar (krajský přeborník) na základě výsledku v KP, T. Ptáček (junioři) na základě nominace VV KHŠS
c) Byla opravena diakritika na webu ŠSČR u dlouhodobých krajských soutěží
d) Předseda STK KHŠS je pověřen vydáním a zveřejněním podmínek konkurzu na pořádání krajských přeborů dospělých.
e) Byla projednána stížnost Regionu Panda RK ohledně odehrání povinných partií až po posledního člena základní sestavy. VV KHŠS rozhodl, že se bude striktně držet propozic soutěže.

5) Zpráva předsedy komise mládeže KHŠS
a) Ve všech okresech budou uspořádána okresní kola škol
b) Hráči KHŠS získali dva cenné kovy na M Čech (8-10 let) v Doksech a dva cenné kovy na M Čech (12-16 let) v Harrachově
c) Informoval o konání schůzky KCTM za vedení J. Fialy (předseda KCTM) a M. Vokáče (předseda TMK ŠSČR). Nejzajímavějším závěrem schůzky jsou testy na základě jejichž úspěšného či méně úspěšného zvládnutí jednotlivých hráčů budou rozděleny peníze na jednotlivá sportovní centra.
d) Na olympiádu mládeže byli nominování – A. Vítová (děvče), M. Buločkin (r.2000 a ml.), P. Fojt (2003 a ml.) a F. Rokoš (2005 a ml.), vedoucí J.Šmíd
e) Byla projednána stížnost J. Daniela o neudělení pořadatelství některé z mládežnických soutěží. VV KHŠS konstatuje, že ve všech případech byl vybrán pořadatel, který nabídl lepší finanční podmínky.
f) Též byla projednána stížnost J. Daniela o složení komise mládeže, kde většina členů je Hradce Králové a okolí a podle toho se pak rozdělují turnaje. Předseda komise mládeže se nebrání o rozšíření komise o další funkcionáře i z jiných okresů. Na oba body zápisu (5e a 5f) odpoví J. Šmíd písemně J. Danielovi.

6) VV rozhodl o zvýšení plánovaných odměn za uspořádání základních kol přeboru škol

7) VV KHŠS rozhodl, že bude ke konci roku inventarizovat pouze majetek v hodnotě 1 000 Kč a vyšší

8) Členové VV KHŠS byli informování, že novým předsedou STK ŠSČR byl zvolen J. Malec z Libereckého kraje.

V Hradci Králové dne 24.11.2015