Královéhradecký krajský šachový svaz


Tábor Jedlová 2016

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 8.2.2016

Královéhradecký krajský šachový svaz se dlouhodobě zaměřuje na práci s mládeži. Vedení kraje se každoročně daří získávat desítky tisíc Kč, které jsou investovány do odměn nejlepším reprezentantům kraje, do podpory turnajů pro mládež a práce s talentovanou mládeží na soustředěních v průběhu celého roku. Vyvrcholením celoroční činnosti s talentovanou mládeží je tábor, který se letos bude konat již potřinácté. Velká částka finančních prostředků jde do zajištění těch nejkvalitnějších trenérů a zajímavých hostů, kteří přibližuji dětem svět šachu.

Trenéry na tradičním letošním táboře KHŠS budou mimo jiné pan Ing. Evžen Gonsior, jeden z nejlepších českých trenérů, který vychoval řadu talentů nejen z Královéhradeckého kraje, a také mezinárodní velmistr Martin Petr, moderátor pořadu V šachu na ČT. Vzhledem k několika dalším akcím podobného rázu, bychom rádi informovali o konání tábora pod hlavičkou KHŠS, který se uskuteční v horské chatě Jedlová v Deštném v Orlických horách od 20. – 28. 8. 2016. Veškeré Informace tábor 2016  (přihláška, propozice). Již teď můžete posílat přihlášky hlavní vedoucí Kateřině Krejčové.

V průběhu února budou zde na webu uveřejněny další informace k táboru společně s prezentací vedoucích tábora.