Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

OPJ Jičínska – propozice

Miroslav Pavlíček - 30.12.2011

 

Propozice přeboru jednotlivců Jičínska 2012

 

Okresní přebor jednotlivců Jičínska 2012 (OPJ) pořádá STK KHŠS pro hráče aktivně registrované v šachových oddílech okresu Jičín a okresu Semily (pokud je oddíl členem KHŠS). Pověřeným vedoucím soutěže je Otakar Dousek.

 

1) Turnaj organizuje šachový oddíl TJ Jiskra Hořice.

 2) Hráči se závazně přihlašují e-mailem na adresu

 dousek2(šs)email.cz

a to nejdéle do pátku 13.1.2012 do 16.00 hodin.

3) Startovné: 200 Kč – uhradí hráč před zahájením losování (13.1.2012 v 18.45 hodin) vedoucímu soutěže. Tato částka bude použita k úhradě turnaje na zápočet FRL a na provozní náklady šachové místnosti oddílu TJ Jiskra Hořice.

 4) Hracím dnem je pátek příslušného hracího týdne, zahájení partie v 19.00 hodin. O pozdější zahájení musí hráč požádat nejméně 4 dny předem. Rozhodnutí v této věci je v kompetenci vedoucího soutěže, který rozhodne o změně termínu pro sehrání utkání. Není-li o žádosti rozhodnuto do tohoto data, platí původní začátek. Pokud se o změně začátku nebo termínu dohodnou sami hráči, jsou povinni oznámit tuto změnu oba emailem na adresu vedoucího soutěže nejpozději 24 hodin před utkáním.

 5) Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu.

 6) Hrací místnost: prostory šachového oddílu TJ Jiskra Hořice.

 7) Hrací tempo: 90 minut na celou partii a bonus 30 sekund na tah pro každého hráče.

 8) Bodové hodnocení partií: vítězství 3 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů.

 9) Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR.

 10) Možné systémy:

 a) Při počtu hráčů do 10 hraje každý s každým.

 b) Více jak 10 hráčů bude zvolen švýcarský systém na 7 kol.

 11) Hráč smí mít v jedné části turnaje odloženu nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána v jednom ze dvou nejbližších termínů určených pro dohrání odložených partií. Nedojde-li k dohodě o náhradním termínu mezi hráči, určí vedoucí soutěže jako termín pro sehrání utkání druhý volný termín. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání partie v nařízeném termínu.

 12) Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Čekací doba se stanovuje na 1 hodinu.

 13) Nejlépe umístěný hráč získává titul „Přeborník Jičínska“ a postupuje do KPJ 2012.

 14) Termíny jednotlivých kol:

 13.01. – 1.kolo

20.01. – 2.kolo

 27.01. – volný termín

 03.02. – 3.kolo

 10.02. – 4.kolo

 17.02. – volný termín

 24.02. – 5.kolo

 02.03. – volný termín

 09.03. – volný termín

 16.03. – 6.kolo

 23.03. – 7.kolo

 30.03. – volný termín

 06.04. – 8.kolo

 13.04. – volný termín

 20.04. – 9.kolo

 V Hořicích 24.12.2011 Pavlíček Miroslav, předseda STK KHŠS

 Otakar Dousek, pověřený vedoucí soutěže