Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Mezinárodní den šachu – 20. července – přidán záznam z vysílání ČRoHK

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 19.7.2016

20. července 1924 byla založena v Paříži mezinárodní šachová organizace FIDE. Československo bylo mezi 15 zakládajícími členy. Heslem je Gens una sumus, „Jsme jeden lid“.

Mezinárodní den šachu se slaví na den vzniku organizace FIDE.

Československo patřilo v té době mezi šachové velmoci, dařilo se na prvních šachových olympiádách. Ta v roce 1931 se konala v Praze U Nováků.

Ve středu 20. července jste mohli slyšet místopředsedu našeho KŠS jako hosta na Českém rozhlasu Hradec Králové, který seznámil nejen moderátorku o šachu. Záznam si můžeme přehrát Šachy na Českém rozhlasu HK