Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Konkurzy KM pro sezónu 2016/2017

Jiří John - 4.8.2016

Konkurzy na pořadatele mládežnických akcí v sezóně 2016/2017

Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží mládeže, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS).

1. Hlavním pořadatelem je KHŠS, který svěřuje akci pověřenému spolupořadateli.

2. Vybrané startovné (hradí i domácí účastníci) je účtovatelným příjmem KHŠS (kromě OP škol). Hráči z listiny talentů v KP jednotlivců startovné neplatí.

3. Šachový oddíl (pověřený spolupořadatel) zajišťuje
 hrací místnost, kompletní šachové soupravy (požadavky na jejich dovoz lze uvést do propozic), rozhodčí, partiáře a jiné potřeby
 trofeje a ceny pro nejlepší hráče a hráčky, drobné upomínky pro všechny účastníky
 zaslání propozic (pro turnaje Velké ceny a přebory škol musí být v souladu s obecnými propozicemi KM KHŠS pro tyto akce) nejméně měsíc před akcí předsedovi KM ke schválení
 zaslání výsledků účastníkům, webmasterovi, Martinu Šmajzrovi k zápisu na elo (vyjma přeborů škol) a předsedovi KM ve formátu SwissManageru do 3 dnů po uskutečnění,
 zajistí kvalifikovaného hlavního rozhodčího min. III. třídy a další spolupracovníky

4. Pověřený spolupořadatel musí krajskému svazu vyúčtovat vybrané startovné a příspěvek na ceny (výhradně nepotravinářský sortiment) v plné výši na základě seznamu účastníků a může vyúčtovat:
 doklady za věcné ceny a drobné upomínky hráčům. Požadavky na doklady (důležité pro grantové vyúčtování!): paragony, doklady z obchodů, faktury musí obsahovat konkrétní druh zboží (nikoli např. „ceny“, „občerstvení“ atp.), jeho jednotkovou cenu, počet kusů, celkovou cenu, razítko prodejny, datum, podpis (bez problémů jsou orazítkované účtenky z velkých prodejen).
 nájem hracích místností
 odměny rozhodčím a funkcionářům turnaje ve výši 250 Kč (hlavní rozhodčí a ředitel turnaje) a max. 150 Kč (ostatní) na základě vyplněného formuláře „Vyúčtování rozhodčího“ (max. 6 osob).

5. Faktury musí obsahovat jako plátce KHŠS, pokladní doklady (účtenky) rovněž, nebo musí být bez uvedeného odběratele. Faktury vydané na jiné subjekty nemohou být proplaceny.
Adresa pro zasílání dokladů nebo vystavování faktur: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové, IČ 71199705.

6. Bude-li ŠSČR požadován poplatek za zápočet na LOK R, bude vybírán zvlášť a zůstane celý KHŠS, který poplatek uhradí za všechny účastníky najednou (zápočet na LOK R je prozatím bez poplatku, zápočty KPJ a KPD na LOK hradí KHŠS).

7. Vyúčtování akce: od příjmů akce (startovné + příspěvek na ceny + dotace na akci) se odečtou vyúčtované náklady. Rozdíl bude převeden jako odměna za pořadatelství pověřenému pořadateli buď na účet nebo vyplacen v hotovosti.

8. Vyúčtování akce u hospodáře KHŠS je nutno provést do 14 dnů po jejím skončení, jinak pověřenému pořadateli hrozí snížení dotace na akci až na polovinu částky. Akce konané v prosinci se musí vyúčtovat do 1 týdne kvůli ročnímu vyúčtování.

9. Rozpis turnajů a finančních prostředků

Akce	           Termín	     Příspěvek na ceny  Dotace na akci (*)
KP jednotlivců 10 	   25.3.2017	           1000	   1000
KP jednotlivců 12 - 14	   29. – 30.4.2017	       1000      1500
KP jednotlivců 16 - 18	   13. - 14.4.2017	       1000  	   1000
KP družstev mladších žáků  18.2.2017	           1000	   1500
KP školních družstev	   25.1.2017	           1000	   1500
OP školních družstev (**)  Listopad – prosinec 2016	    500	    0 
Velké ceny  	     15.10., 10.12.2016, 14.1.,25.2.2017 1500	   1500
5. VC + KP Rapid 	   8.4.2017	           2000	   1500
Soustředění talentů 17.9., 26.11.2016, 7.1., 4.3., 20.5. 2017		   500

(*) při vyúčtování v termínu podle bodu 8
(**) platí při účasti minimálně 6 týmů

10. Výběrová kritéria
 Navržené startovné a jiné výhody
 Kapacita hracích místností a zkušenosti s pořádáním turnajů
 Zkušenosti KM se spoluprací v uplynulých letech

11. Písemné přihlášky zasílejte do 10. září 2016 na e-mail: john.jiri(šs)seznam.cz