Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z VV KHSS konaného 14. 6. 2016

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 15.8.2016

Místo: Hradec Králové

Přítomni: J. Šmíd, M. Pavlíček, J. Slavík, J. John

Omluveni: P. Marek

1) VV KHŠS potvrzuje hlasování per rollam, že nebude finančně podporovat pořadatele MČR družstev mladších žáků v Hradci Králové.

2) Zpráva hospodáře KHŠS:

a) Byly vyplaceny v plné výši příspěvky pořadatelům přeborů škol.

b) Bude uskutečněn přesun účetnictví od stávající účetní k účetnictví KH KO ČUS za příznivějších finančních podmínek.

c) Není doúčtováno KP v Janských Lázních, příspěvek KHŠS bude vyšší než v rozpočtu plánováno díky nižšímu počtu startujících hráčů.

d) Byly vyplaceny odměny vedoucím soutěží KPŽD a KSŽD.

e) Informace o obdržených grantech KH kraje na mládež ve výši 86 tisíc Kč.

3) Komise mládeže KHŠS

a) Je nutné dořešit počty účastníků a následně pak počty vedoucích na šachovém táboře v Jedlové. Vše se upřesní na schůzce vedoucích tábora dne 20.6.2016 v Hradci Králové. Konečný termín pro příjem přihlášek je posunut do 30.6.2016.

b) Stále se nedaří nalézt koordinátora pro práci s mládeží na okrese Rychnov nad Kněžnou.

c) Vzhledem k nedostatku volných termínů navrhuje KM KHŠS sjednotit věkové kategorie ve VC KHŠS a věkovými kategoriemi v krajských přeborech a některé VC tak hrát jako KP. Návrh byl přijat.

d) Je nutné zjistit počty hráčů chystající se na ME mládeže v Praze a v případě vyššího zájmu, vyslat krajského trenéra na tuto akci. Předběžně schválen jako krajský trenér M. Pavlíček.

e) Došlo ke změně republikového vedoucího projektu Šachy do škol – chystá se schůzka s kraji.

f) Bude předložen seznam refundací za umístění – reprezentaci na republikových soutěžích.

4) STK KHŠS

a) Je neprodleně nutné získat z STK propozice na soutěže družstev pro sezónu 2016/2017 a schválit je. VV KHŠS navrhuje STK zabudovat do propozic nový stupeň soutěže – regionální soutěž – která bude o stupeň níž než stávající RP, bude také pro 5 členná družstva, ale hrací tempo bude kratší, tak jak žádají někteří stávající účastníci RP. Družstva s právem účasti v RP se tak budou moci rozhodnout zda chtějí hrát RP či RS.

b) Stále není na webu KHŠS seznam pokut pro jednotlivé týmy za soutěže družstev. Nutné ihned zveřejnit.

c) Odvolání TJ Náchod ve věci nesehrání zápasu ŠK AD Jičín D – TJ Náchod. VV KHŠS potvrzuje plně rozhodnutí STK KHŠS – sekretář připraví rozhodnutí.

d) VV ponižuje pokutu za nesehrání zápasu (ŠK AD Jičín D – TJ Náchod A) z původně stanovených 1500 Kč na 300 Kč. VV KHŠS odůvodňuje toto snížení pokuty tím, že TJ Náchod měl v úmyslu utkání sehrát, ale k utkání se jen nedostavil v propozicích stanoveném čase a nesehráním tohoto utkání tak především poškodili sami sebe a ohrozily tak tím své postupové ambice.

5) V rámci akce Jičín – město pohádky bude propagace šachu. Tuto aktivitu má na starosti J. Šafařík.

6) Zveřejnit na webu žádost o pořadatelství šachové konference KHŠS a uskuteční se v termínu 18.9.2016. S ohledem na rotaci konferencí po jednotlivých okresech VV KHŠS upřednostní zájemce z trutnovského okresu. Z konference nutné dodat dokumenty k zápisu do rejstříkového soudu včetně doplnění kontrolního orgánu na 3 členy.

7) VV schvaluje převedení – darování reprezentační oblečení z ODM – Ústecký kraj 2016 účastníků.

8) Chystá se schůzka VV ŠSČR s KŠS (asi Pardubice při Czech Openu).

9) VV pověřuje O. Douska zpracováním Ročenky KHŠS za sezonu 2015/16.