Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání VV KHŠS dne 8.9.2016

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 17.9.2016

Zápis VV KHŠS ze dne 8.9.2016

Místo: Hradec Králové

Přítomni: J. Šmíd, M. Pavlíček, J. Slavík, J. John, P. Marek

Hosté: J. Bielavský

Omluveni: RK – Z. Urban

  1. Zpráva hospodáře KHŠS:

a) Bylo předloženo hospodaření KHŠS a rozpočet na novou sezonu. Bude prezentováno na konferenci KHŠS. Hospodář vysvětlil jednotlivé položky. Rozpočet je uzavírán s minimálním schodkem.

b) Byly navýšeny odměny vedoucím krajských soutěží a stanovena nová odměna webmasterovi KHŠS za psaní aktuálních článků

c) Hospodář informoval, že ještě neeviduje platby některých družstev za dlouhodobé soutěže pro soutěžní ročník 2016/2017

d) schváleny refundace úspěšným reprezentantům na republikových soutěží mládeže a dospělých dle předložených návrhů včetně odměn VV a webmasterovi, výplaty provedeny

2. Komise mládeže KHŠS

a) Byl vyhodnocen šachový tábor KHŠS a bylo konstatováno, že je třeba zamyslet se nad zlepšeními, které by přilákaly více dětí. Tábor by měl být vyvrcholením krajských soustředěních, což letos tak nebylo. Možné příčiny – konkurenční tábor, termín tábora v době termínu ME mládeže. Přes nižší počet účastníků skončilo financování vyrovnaně.

b) Stále se nedaří nalézt koordinátora pro práci s mládeží na okrese Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Hradec Králové, což byl úkol z předchozí konference KHŠS

c) Konkurzy na soutěže mládeže pro sezónu 2016/2017 – uzávěrka přihlášek 10. září, zatím málo pořadatelů. Přihlášky přicházejí tradičně na poslední chvíli.

d) Vzhledem k prodloužení délky Mistrovství Čech HD 8-10 byly schváleny příspěvky pro účastníky této mistrovské soutěže z rozpočtu KHŠS ve výši 100,- Kč za hrací den, tak jak je tomu ve věkových kategoriích do 12, 14 a 16 let.

e) VV KHŠS byl prezentován návrh K. Krejčové na konání vícedenních krajských soustředěních (doposud byly vždy jen jednodenní). Návrhem se bude zabývat KM ve spolupráci s osobou pověřenou organizací soustředění, důležitá je koncepční celoroční činnost KCTM.

f) 28. září proběhne v Jaroměři-Josefově školení trenérů 4. třídy a seminář učitelů šachu

g) Informováno o projektu Šachy do škol – článek na webu KHŠS

3. STK KHŠS

a) Předseda STK KHŠS informoval o stavu přihlášek do dlouhodobých krajských soutěží a s politováním konstatoval, že se nepodařilo naplnit 12 družstvy KP. Plný počet družstev nebude ani v KS a pro velmi nízký počet přihlášených družstev (celkem 2) nebude rozjet ani nový stupeň soutěží a to RS.

b) Je třeba vypsat konkurzy na pořadatele krajských soutěží STK KHŠS.

c) Je třeba opravit termínový kalendář (23.10. volno hraje se 30.10.) dlouhodobých krajských soutěží, ve kterém se objevila chyba. Změnu je třeba prezentovat i na konferenci KHŠS.

4. Komise rozhodčích

a) 28. září se chystá v Jaroměři-Josefově školení R3 a seminář R3 a R

5. Příprava konference KHŠS.

6. Webmaster KHŠS J. Bielavský prezentoval změny na webu KHŠS, hlavní změnou je více článků na hlavní stránce.

7. Byly diskutováni možní kandidáti na uvolněné funkce v revizní komisi KHŠS a sekretáře KHŠS. Vytipovaní kandidáti budou osloveni.

 

Zapsal. M. Pavlíček