Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Seminář rozhodčích a trenérů

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 11.10.2016

DDM Jaroměř-Josefov byl místem konání semináře trenérů – učitelů a také tradičního školení rozhodčích.

11 účastníků semináře trenérů – učitelů absolvovalo nejdříve výklad pravidel FIDE, poté následoval blok teorie z psychologie a didaktiky. Po obědě se frekventanti seznámili s historií šachu se zaměřením na Českou republiku. Lektoři také ukázali a doporučili základní literaturou potřebnou k vedení kroužku. Přínosné bylo také vzájemné představení a informace o práci v šachových kroužcích jednotlivých oddílů. Informováno bylo také o postavení trenérů a možnostech dalšího vzdělávání.

Účastníci ze 7 oddílů kraje si po absolvování semináře odvezli osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT. K získání trenéra 4. třídy je potřebné složení písemného testu, ústní zkoušky a následné zapsání do databáze ŠSČR.

Méně radosti měli lektoři ze školení rozhodčích, které se již několik let odehrává ve stejné režii – prioritu mají pravidla FIDE a soutěžní řád. Následně se okrajově přednáší další dokumenty především klasifikační řád a statut rozhodčího.

Testy připravuje komise rozhodčích Šachového svazu ČR. Test má v každé otázce 3 – 4 možnosti – správná je jedna a je potřeba napsat na 75%. Nejúspěšnější uchazečkou byla nejmladší účastnice Kristýna Kratochvílová z Ortexu Hradec Králové, která sice test veleúspěšně absolvovvala již v minulosti, ale vzhledem k nízkému věku ji III. třídu KR ŠSČR neudělila. Novým rozhodčím se stal ještě Petr Buchar. Někteří zkušení arbitři si obnovili své rozhodcovské třídy, někteří však k tomu museli předvést znalost pravidel při ústních zkouškách.

Zajímavá byla rozprava o postavení rozhodčího – nutnosti „papíru“. Rozhodčí nezískávají třídu rozhodčího prioritně pro sebe, ale pro oddíl, který by je měl za rozhodování utkání honorovat.

Neúspěšní mají možnost nápravy – první termín nevyužil nikdo, další je naplánován na sobotu 22. října v poledne na Protěži v Janských Lázních. Do 22. října je možné si domluvit individuální zkoušku. Následně bude zpráva ze školení odeslána ŠS ČR k zanesení do databáze. Pro potřeby našich soutěží je rozhodčí považován ode dne složení zkoušek, a ne zanesení do databáze.

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0013 DSC_0014