Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z VV KHŠS konaného 22.11.2016

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.12.2016

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , který se konal dne 22. 11. 2016 v Hradci Králové, U Koruny 292

 Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek
Omluveni:
Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Hospodaření KHŠS

2) VV – rozdělení agendy

3) Komise KHŠS

4) Různé, diskuse

1) Hospodaření KHŠS

– plnění rozpočtu probíhá dle plánu, největší položkou bylo čerpání na Mistrovství Čech mládeže do 16 let (zbývá doplatek ŠK AD Jičín)
– bude vyplacen schválený příspěvek za účast dětí na Mistrovství Čech do 10 let
– s nižší účastí na soustředění talentů souvisí nedostatečný příjem
– KO ČUS – získáme příspěvek 2 tis Kč na vyhodnocení sezóny – sportovci roku v krajských sportovních svazech
– žádosti na dotační programy KHK na rok 2017 podá J. Slavík ve stejném rozsahu jako v roce 2016

2) VV – rozdělení funkcí, agendy

Jaroslav Šmíd – předseda
Jan Slavík – místopředseda, hospodář

Petr Marek – STK
Jiří John – komise mládeže
Tomáš Ulman – sekretář
Jan Kohout – člen VV bez přidělené agendy
Jiří Bielavský – webmaster
Jesse Gersenson – webmaster

Úkoly do dalšího jednaní VV:
Jaroslav Šmíd – oslovení J. Bielavského – upravení adresáře, přidělení hesel a přístupu k webům
– zaslání změn na ŠSČR
– zápis organizace do rejstříkového soudu, nutná prohlášení od všech členů VV a RK a vyplnění formuláře

Tomáš Ulman – nápomocen J. Bielavskému s webem v oblasti adresáře oddílů
– členská základna

3) Komise KHŠS

Komise mládeže
– přednesena zpráva o účastech mládeže na polofinále MČR HD 18, 20 a  Mistrovství Čech HD 8-10  a Mistrovství Čech HD 12-16
– uděleny pokuty v KPŽD, které budou řešeny vedoucím soutěže po skončení soutěže
– zpráva o účasti klubů v projektu Šachy do škol – počet zapojených škol se zvýšil na 5
– Okresní přebor škol – na webu KHŠS propozice 4 OP škol, JC bude v nejbližších dnech
– Sportovní centrum (vedoucí L. Roško)
– propozice soustředění talentů dávat s dostatečným předstihem na web, v Jaroměři vše na soustředění připraveno
– účast na 1. soustředění nízká, snaha o zvýšení
– zpráva na web KHŠS ze soustředění bude až po druhém soustředění

– Tábor – chystá se schůzka vedoucího KCTM L. Roška a K. Krejčové – zapracovat na propozicích
– Velká cena – v 1. a 2. kategorii podle pravidel FIDE nemožný tah prohrává
– v ostatních kategoriích je tolerován 1 nemožný tah (poškozený hráč má právo na časovou bonifikaci)

STK
– konkurzy na pořadatele vypsány a vyvěšeny na webu
– v rozpočtu jsou uvedeny příspěvky na ceny
– soutěže družstev – prozatím uděleny nízké pokuty
– vše jinak probíhá v pořádku
– označení družstev u Jičína v pořádku
– pro příští rok snaha o zapsání sudého počtu družstev do KP, v letošním roce je 11 družstev

Komise rozhodčích
– přednesena zpráva o školení rozhodčích
– nový rozhodčí jsou již zařazeni do databáze
– přednesena zpráva ze školení trenérů a semináře učitelů šachu
– u nových trenérů se čeká na zařazení do databáze – urgováno (zadává ŠSČR)

4) Různé, diskuse

– kladně hodnocena úprava webu – je více článků na úvodní stránce

– pozitivně hodnocena Konference KHŠS v Hostinném (zajištění, prostory, účast člena VV ŠSČR)

– ŠSČR – doplnit požadované dokumenty k získání doplatku příspěvku pro KŠS na letošní rok, snaha aby příspěvek byl i v roce 2017

 

Příští jednání VV naplánováno předběžně koncem ledna 2016

 

Zapsal: Tomáš Ulman, sekretář KHŠS