Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Informace ze semináře rozhodčích – chystané změny v pravidlech FIDE od 1.7.2017

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 19.12.2016

V neděli 18. prosince proběhl v Praze na sekretatiátu ŠSČR seminář nejvyšších rozhodcovských tříd.
Semináře se účastnil člen komise rozhodčích KHŠS Milan Borůvka, který pro náš web sepsal to nejdůležitější, co bylo probíráno.
Hlavními body semináře byla Směrnice proti podvádění a hlavní změny v nových Pravidlech šachu FIDE, která vejdou v účinnost 1.7.2017.
Nová pravidla, na jejichž překladu se intenzivně pracuje, doznaly několika významných změn.
V nových pravidlech je jednoznačně uvedeno, že neúmyslné dotkunutí kamene např. rukávem není dotyk s úmyslem hrát a nelze tedy v tomto případě „vymáhat dotknuto – hráno“.
U nabídky remízy je striktně uvedeno, že hráči se mohou domluvit na remíze pokud každý provedl alespoň jeden tah. Toto platilo i nyní, ale až teď je jednoznačně uvedeno v pravidlech.
Velké změny byly promítnuty do kapitoly 7 – Nesprávnosti.
I ve vážné partii bude platit nynější pravidla rapidu, pokud bylo odehráno 10 tahů není možné reklamovat špatné postavení figur nebo pokud se zjistí, že byl v partii proveden nemožný tah a od nemožného tahu je odehráno více než 10 tahů v partii budou hráči pokračovat.
Pokud některý z hráčů provádí tahy oběma rukama nebo jednou rukou provádí tah a druhou mačká hodiny musí rozhodčí hráče napomenout a při druhém takovém prohřešku v téže partii, prohlásí pro provinivšího se hráče partii za prohranou.
Malá změna v pravidlech je také u používání telekomunikačních a elektronických zařízení. Hráč takové zařízení nesmí mít fyzicky u sebe. Může ho mít v bundě nebo příruční tašce (batohu). Během partie však bez povolení a dohledu rozhodčího nesmí s těmito předměty manipulovat. Za manipulaci s elektronickým zařízením je hráč odměněn prohlášením partie za prohranou. V pravidlech je však uvedeno, že rozpis soutěže může stanovit mírnější trest.
Mezi tresty je nový trest – hráč bude vyloučen z nasazení následujícího nebo několika následujících kol turnaje.
Soutěžní řád nedoznal žádných významných změn. Bude ho však třeba kompletně revidovat.
Poměrně dlouhá diskuse se odehrála kolem čekací doby na hráče a souběžného hraní dvou partií.
Na podzim příštího roku bude KR KHŠS  již tradiční seminář a školení rozhodčích. Všem rozhodčím doporučujeme tento seminář absolvovat. V pravidlech JSOU poměrně významné změny.
Nová Pravidla FIDE na webu
Změny v Pravidlech FIDE 2017