Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice Krajského přeboru družstev mladších žáků 2017

Jiří Bielavský, administrátor webu - 11.1.2017

Propozice Krajského přeboru družstev mladších žáků 2017

> Pořádá komise mládeže KHŠS a Region Panda z. s.
> Termín konání: sobota 28. 1. 2017
> Místo konání: Sportovní hala Romana Šebrleho, Na Drahách, parkoviště u starého kina
> Prezence družstev a případná úprava soupisek v den konání do 8:45 hodin. Při prezenci předá družstvo povolení mateřského oddílu k hostování a doklad o úhradě startovného
> Ředitel turnaje a hlavní rozhodčí: Jiří Daniel, panda.daniel@tiscali.cz, 777 124 775
> Družstvo – složení: pětičlenné, hráči nar. 2005 a mladší, ke každému zápasu musí nastoupit jedna dívka nar. 2005 a mladší a jeden hráč nar. 2008 a mladší
> Soupiska:
– náležitosti dle SŘ, max. 10 hráčů, k zápasu může nastoupit nejvýše 1 hostující hráč nebo cizinec, zúčastnit se mohou pouze registrovaní hráči a hráčky, vyznačení hostů, dívek a mladších žáků
– soupiska družstva se nemění během turnaje, v případě nastoupení náhradníků se sestava posouvá
– dívku nelze ztotožnit s mladším hráčem na jednu šachovnici
– hráč musí být na soupisce nasazen tak, aby jeho aktuální Rapid ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší než Rapid ELO ČR kteréhokoliv hráče nasazeného na soupisce pod ním, a aby nebylo o 300 a více bodů vyšší než ELO Rapid ČR kteréhokoliv hráče nasazeného nad ním
> Postup: na MČR v červnu postupuje 1. družstvo
> Přihlášky a soupisky: posílejte do pondělí 23. ledna 2017 mailem na adresu ředitele turnaje
Startovné: 200,- Kč za každé družstvo, na účet ERA Poštovní spořitelna (ČSOB) 224158704/0300 (při pozdní přihlášce a úhradě + 100,- Kč), zpráva pro příjemce: vklad KPDMŽ – oddíl – např. Ortex
> Šachový materiál zajišťuje pořadatel
> Předpis: hraje se podle aktuálních pravidel šachu FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR pro rapid šach s touto výjimkou: při reklamaci prvního a druhého nemožného tahu rozhodčí hráče napomene, třetí nemožný tah prohrává. Utkání řídí dospělí vedoucí družstev, v případě sporu rozhodne rozhodčí.
> Tempo hry: 2×15 min. + 10 sek. na tah (povinně se zapisuje prvních 15 tahů – jen žáci 3. a vyšších tříd ZŠ, žáci 2. tříd ZŠ zapisují povinně 10 tahů, prvňáčci a předškoláci a jejich soupeři nemusí zapisovat vůbec). Zapisovat nemusí rovněž hráč, který má na hodinách méně než 5 minut vlastního času.
> Systém soutěže určí ředitel soutěže s tím, že bude odehráno min. 6, max. 8 partií
Alternativy
– každý s každým (při účasti do 8 družstev)
– skupinovým systémem s postupem do finálových skupin (při účasti 9 -12 družstev), do tabulky se započítají již odehrané zápasy v základních skupinách
– švýcarský systém na 6 kol (při účasti 13 a více družstev)
– pořadatel si vyhrazuje právo úpravy systému turnaje
> Hodnocení výsledků:
– základním hodnocením je počet zápasových bodů (3 body za výhru, 1 bod za remízu)
– pomocná hodnocení:
1. počet partiových bodů (součet bodů na všech šachovnicích [skóre]),
2. vzájemný zápas
3. výsledek na 1.šachovnici., 2. – 5. š.,
4. los.
> Aktuální informace a pokyny budou umístěny na webových stránkách KHŠS
> Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)
> Drobné občerstvení bude zajištěno formou bufetu
> Za podporu a spolupráci děkujeme Gymnáziu F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou

Jiří John, předseda KM KHŠS,
Jiří Daniel, ředitel turnaje