Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 7. února 2017

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 14.2.2017

Zápis z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 7. 2. 2017 v Hradci Králové 

 Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek
Omluveni:
Za RK: Tomáš Bydelský, Vladimír Luštinec

Program:
1) Hospodaření KHŠS

2) Komise KHŠS

3) Konference ŠSČR

4) Různé, diskuse

Hospodaření KHŠS

– obdrženy dotace

  • – na krajské tréninkové centrum mládeže,
  • – od ŠSČR na provoz (doplatek),
  • – na vyhlášení sportovce roku,
  • – na šachy do škol

– vyúčtovány soutěže mládeže proběhlé od poslední schůze
– soustředění mládeže (talentů) – méně celoročních plateb při podobné účasti jako v loni

 Komise KHŠS

Komise mládeže
– soutěže probíhají tak jak mají
– odehrán KP družstev mladších žáků – menší účast kvůli přesunutí hracího místa do Rychnova (méně hradeckých družstev)
– nárůst družstev v soutěžích družstev
– na MČR pojedou pouze dva chlapci z našeho kraje, dlouhodobější pokles účastníků – z tohoto důvodu se snižuje příspěvek na krajské tréninkové centrum
– Jan Slavík požaduje po komisi mládeže seznam pořadatelů základních kol přeborů škol pro vyplacení odměny za pořádání
STK
– konkurzy – KP jednotlivců v Jánských Lázní, OP Trutnovska v Hostinném, KP v bleskovém šachu v Hostinném, KP ve Fischerových šachách v Jánských Lázních, KP družstev v rapid šachu v Třebechovicích pod Orebem
– volná OPJ, KP družstev v blesku, KP v rapid šachu
– bez problémů dlouhodobé soutěže družstev – jedna sporná pokuta v  RP – došlo k prohození hráčů na šachovnicích (pokuta bude zrušena)
– úkol pro příští sezónu – doplnění KP na 12 družstev, to stejné i v KS
– vedoucím soutěže ujasnit pravidla při udělování pokut

Komise rozhodčích
– Milan Borůvka absolvoval doškolení rozhodčích 1. třídy
– trenéři T4 již zapsaní do databáze

Konference ŠSČR – 25. února Havlíčkův Brod
v tomto roce je to volební konference
– delegáti na konferenci – Jiří Daniel, Jan Slavík, Zdeněk Urban

Různé, diskuse

– na webu ŠSČR jsou aktualizované kontakty VV KHŠS
– předseda vystaví zájemcům doklad – sumář příjmů za DPP 2016
– tábor – přesunut do Černého Dolu, je důležité vyvěsit další informace k táboru
– účetnictví KHŠS a šachový materiál (šachy, šachovnice, hodiny) jsou uloženy na KO ČUS

– VV schvaluje kandidaturu Jaroslava Šmída do krajské rady KH KO ČUS pro volební období 2017 – 2021
– dokumenty k zápisu KHŠS do rejstříku – doplněny a odeslány

 

Zapsal: Tomáš Ulman, sekretář KHŠS