Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání VV KHŠS ze dne 30. května 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 12.6.2017

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 30. 5. 2016 V Hradci Králové, Vrchlického 827/26

 

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Petr Marek
Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Hospodaření KHŠS

2) Sezóna 2016/2017 a sezóna 2017/2018 a zprávy z komisí

3) Tábor KHŠS

4) Volební konference

5) Různé, diskuse

 

1) Hospodaření KHŠS

 

KPJ Janské Lázně
– přijat dar od Seco group a.s. na KPJ v Jánských lázních
– KPJ v Jánských Lázních předběžné vyúčtování – nebude potřeba plánovaný příspěvek KHŠS

Odměny
– vyplaceny odměny pořadatelům za přebory škol (školní kola)
– schváleny odměny vedoucím soutěží mládeže – vedoucí VC 1000,- Kč, KPŽD 900,- Kč, KSŽD 500,- Kč
– velké počty účastníků v soutěžích mládeže, tím se navyšují odměny za odehrání KP a KS mládeže družstev, tento nárůst bude vyrovnán vyššími granty na soutěže mládeže
– granty Královéhradeckého kraje jsou celkem 81 tisíc Kč

Návrhy na snížení dotací a odměn
– u dvou vedoucích soutěží družstev je odměna ponížena o částku 200 Kč za nevyhotovení závěrečného zpravodaje v rozumném termínu po skončení soutěží
– za pochybení při sčítání bodů v turnaji v Třebechovicích VV rozhodlo nijak neupravovat výši dotace na ceny
– za komplikace s konečnými výsledky KP 16-20 v Havlovicích uděluje VV výtku pořadateli, děkuje Milanu Borůvkovi za sestavení konečných výsledků turnaje a pořadateli odměnu nesnižuje

Sportovní centrum mládeže
– náklady převyšují příjmy z důvodu většího počtu trenérů na soustředěních talentů
– zprávy z jednotlivých soustředění stále nejsou na webu KHŠS

Další
– dotace na činnost KHŠS ze ŠSČR – žádost o zálohu na 20 tisíc Kč, 15 tisíc bude doplaceno v listopadu

2)Sezóna 2016/17 a příprava 2017/18 a zprávy z komisí

Mládež
– všechny soutěže jednotlivců odehrány a nahlášeny
– hráči v MČR HD 18 – umístění na 1. – 3. místě – Vykouk (ŠK AD Jičín), Kožůšek a Havelka (Region Panda)
– mistrem republiky v HD 8 Lukáš Zelba z Ortexu HK
– kvalitní trenérské obsazení víkendových soustředění žáků (účastnilo se 24 dětí, trénovali 1 velmistr a 2 mistři)
– KPŽD – vyhrál Hronov a vzdal se postupu, ŠŠPM Lipky HK mají možnost postupu
– Komise mládeže do příští schůze připraví návrh na příspěvek do klubů, jejichž hráči úspěšně reprezentovali na republikových soutěžích

Pokuty v soutěžích mládeže
– VV uschvaluje pokutu 100 Kč Regionu Panda a 200 Kč Sokolu Hradec Králové za nenastoupení hráčů základní sestavy k povinnému počtu utkání v KPŽD
– VV schvaluje pokutu 400 Kč ŠK AD Jičín za nezaslání partií zápasu 9. kola v termínu
– VV schvaluje pokutu 400 Kč Jiskře Hořice za nenastoupení ke 4 zápasům
-VV schvaluje pokutu ŠŠPM Lipky HK 2 x 50 Kč (celkem 100 Kč) za odevzdané soupisky po termínu
– v KP družstev žáků navrženy pokuty oddílům ŠK AD Jičín, ŠK DDM Třebechovice p. O. a Regionu Panda za nedostatky v zápisech partií
– navržené pokuty splnili účel a další kola proběhli bez problémů, proto se VV rozhodlo navržené pokuty za nedostatky v zápisech prominout

STK
– nejsou sepsány pokuty (některé oddíly mají již navržené pokuty zaplaceny)
– Jičín nemá zájem o postup do KP

– rozšířená STK v Havlíčkově Brodě – přísné posuzování neodehraných partií v ligách, schválen sportovní kalendář na příští sezónu, rozdělena 1. a 2. Liga, stále není nový web ŠSČR, školení rozhodčích 1. třídy proběhne v Pardubicích

– návrh na pokutování neobsazené šachovnice v regionu – 4 neobsazené poslední šachovnice za sezónu, každá další bude pokutována – bude projednáno na STK
– bude vypsána regionální soutěž

Komise rozhodčích
– 1. 7.  Vyjdou nová pravidla (Milan Borůvka pořádal při KPJ miniseminář) – přehled změn na web přidá J. Šmíd
– VV schválil návrh komise rozhodčích – od sezóny 2017/2018 musí být všechny krajské přebory a soutěže zasílané k zápočtu na ELO řízeny ve swiss-manageru

3) Tábor KHŠS
– VV schvaluje slevu pro Lukáše Zelbu – MČR do 8 let (na listině talentů ŠSČR) – ve výši jako pro děti na listině talentů KHŠS
– snížený grant pro SCM na tábor o 12 tisíc oproti roku 2016
– J. Slavík bude požadovat rozpočet tábora

4) Volební konference
– na řadě Náchodsko – případného pořadatele osloví J. Šmíd
– konference se bude konat 17. Září
– příprava konference podle nového občanského zákoníku

5) Různé, diskuse
– informace o snaze Šachového týdeníku – propagace krajů – reklama
– 5. Června VH Královéhradeckého kraje organizace ČUS – volební – účast předseda a místopředseda
– VV má snahu vytvořit Facebookový profil KHŠS – možnost diskuzí ke článkům

 

Příští schůze VV plánována na konec srpna.

Zapsal:

Bc. Tomáš Ulman
sekretář KHŠS