Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archiv

  • Rubriky

Zpráva z 5. soustředění talentů konaného v Jaroměři 20. května a doporučení pro trenéry

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 30.7.2017

5. SOUSTŘEDĚNÍ TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 20.5.2017 – JAROMĚŘ

(zprávu včetně diagramů a fotek si stahnete Talenti zprava ze 20.5.2017)

V sobotu 20.5.2017 se konalo soustředění talentované mládeže v Jaroměři.

A skupina – GM RNDr. Martin Petr – 4 děti

B skupina – FM Ing. Luboš Roško – 6 dětí

C skupina – Mgr. Jiří John – 7 děti

Předběžně bylo přihlášeno kolem 20 dětí a nakonec nás bylo o trochu méně 17, což je stále na dřívější poměry super počet. Na tomto soustředění nemohl školit IM Tomáš Kraus a tak jsme skupiny C1 a C2 spojili a tak mohl náš předseda komise mládeže Mgr. Jiří John něco říci oběma skupinám.

Ve skupině A se pracovalo na věžových koncovkách, partiích od aktuálního mistra světa Magnuse Carlsena a dohrávaly se zajímavé pozice pro lepší pochopení.

Ve skupině B jsem pracoval na taktice. Držím systém D.R.A.K. s tím, že:

D – diagramy – šachové oříšky – 400 úloh + jak řešit diagramy, propočet

R – režim – sešit na poznámky, deník, zadal jsem úkoly na pravidelnou práci

A – analýza – vlastních partií, učení se z chyb, učili jsme se jak analyzovat

K – knížky/koncovky – systémově máme Učebnici šachu pro středně pokročilé od Karla Plisky a Můj Systém od Aarona Nimcoviče, koncovky věžové, pěšcové

Pár slov pro všechny k taktice:

TAKTIKA

Taktika je nadřazená strategii. Taktika neboli kombinace jsou v každé partii. Taktika se učí na základě motivů. Jednotlivé motivy zde vypíšu:

Motivy základní:

1, vazba

2, dvojí-úder

3, odtažné napadení nebo odtažný šach – diagram

4, slabá 7. nebo 8. řada

5, dvojšach

Motivy středně pokročilé:

6, zavlečení, odlákání – diagram

7, překrytí dráhy

8, přetížení figury

9, uvolnění pole, linie

10, spolupráce figur

–        jezdcové kombinace – blokáda

–        věžové kombinace, těžké figury

–        střelcové kombinace

–        pěšcové kombinace

–        dáma

–        oběti figur

 

Motivy pokročilé:

11, zničení obrany – např. oběť střelce na h7

12, uplatnění volného pěšce – diagram

13, rentgen

14, protiúder

15, nekrytá figura, taktickou slabinou

16, mezitah

17, mlýnek

 

Motivy expert:

18, oběť kvality – hl. poziční – diagram

19, nestejní střelci při útoku

20, dáma + jezdec

A další…

 

Motivy jsem rozdělil podle důležitosti. U začátečníků bychom měli začínat motivy nejjednoduššími, ukázka ideálně na šachovnici s pár figurkami. Motivy středně pokročilé po pochopení motivů základních. Pak by mělo následovat řešení desítek příkladů na jednotlivé motivy, dokud si svěřenec motivy neosvojí, bude si v nich jistý a uvidí je během několika vteřin.

Motivy základní: rating 1.000 – 1.200

Motivy středně pokročilé: rating 1.200 – 1.500

Motivy pokročilé: rating 1.500 – 2.000

Motivy expert: rating 2.000+

Toto rozdělení je jen orientační při přiměřené obtížnosti diagramu a slouží pouze k základnímu pochopení probírané látky. Mohu uvést příklady na vazbu, které nevyřeší ani hráči 2300. Jde ale o jinou věc. Tyto složitější příklady v sobě obsahují i jiné motivy, které se berou jako samozřejmost. Tudíž když budu ukazovat složitější příklad svěřenci na vazbu a neproberu s ním i motivy pro středně pokročilé nebo pokročilé, nemusí příklad vyřešit, i když téma vazby chápe. Na vině je čistě pedagogický přístup trenéra, který zvolil nepřiměřený příklad a přeskakuje z tématu na téma.

Po probrání základních motivů by měla následovat sbírka příkladů, ve které svěřenec neví, na jaký motiv příklad je a ten motiv má najít. Řešení je pak složitější a radost z řešení těchto úloh je pak veliká. Chybou trenéra zase je, když zadá svěřenci smíšené příklady a nevysvětlí mu jednotlivé motivy. Svěřenec pak nemá radost z řešení, protože motivy nezná a příklady se mu zdají složité. Následuje pak odsunutí úkolu na neurčito a pozastavení výkonnostního vývoje.

Při řešení sbírky by si svěřenec kromě řešení měl také poznamenat, na jaké téma daný diagram byl a to mu také pomůže si motiv perfektně zapamatovat a osvojit.

Například první diagram je na téma: odtažné napadení / odtažný šach

Druhý diagram je na téma: zavlečení, oběť, dáma

Třetí příklad je na téma: zavlečení, nechráněná figura, slabá osmá řada, dvojí – úder, odtažný šach, uplatnění volného pěšce

Čtvrtý příklad je na téma: kompenzace v centru za obětovanou kvalitu – pozdější uplatnění téměř všech předchozích motivů.

Bez základů nám tedy nedává smysl řešit poslední digram, když vychází z chápání všech předchozích motivů.

Dobrý trenér tedy vybírá dobré úlohy pro svojí skupinu svěřenců dle úrovně a znalostí a pak dá domů k procvičení.

Ideální je tak trénovat minimálně 30 minut úlohy (diagramy) za den. Procvičíme taktické motivy, procvičíme mozek, zlepšujeme se, baví nás to J.

Toto je vysvětlení jednoho ze 4 základních pilířů tréninku v mojí B-skupině a to jsme trénovali – diagramy a motivy + vysvětlení skládání motivů.

C – skupina probírala mistry světa a jejich partie.

A – skupina s GM RNDr. Martinem Petrem

B – skupina se mnou FM Ing. Lubošem Roškem

C – skupina s předsedou komise mládeže Mgr. Jirkou Johnem

Mám ještě postřehy celkově – ty popíšu v závěrečné zprávě…

Jednotlivé kapitoly o systému a tréninkové práci by měli pomoci hlavně trenérům a rodičům. Více informací na 777 862 020 nebo lubos.rosko@email.cz – domluvíme si kafe, oběd a rád vysvětlím víc J.

 

Luboš Roško